Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Обяви и покани / Онлайн анкета за студенти

   

ОНЛАЙН СТУДЕНТСКА АНКЕТА

Уважаеми студенти,

От 03.01.2018 до 19.01.2018, в онлайн анкета, ще имате възможност да изкажете Вашето мнение за качеството на преподаването през този семестър по изучаваните от Вас курсове.

Анкетата можете да попълните на адрес http://elearn.uni-sofia.bg. Входът е с Вашия акаунт за СУСИ.

Анкетата е анонимна! Разчитаме на Вашето участие! Вашето мнение е важно за нас!

След отваряне на уеб-страницата, моля, изберете горе вдясно Вход » Физически факултет » Анкетни проучвания » Анкета за оценка на курс, летен семестър » Магистри или Бакалаври, зимен семестър 2017/2018 » Специалност » Курс » Анкета. След избиране на Анкета, моля, попълнете точно имената на лектора и асистента на дисциплината и отговорете на въпросите поотделно за лектора и асистента.

Атестационна комисия при Физическия факултет на СУ