Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2019/2020 уч.г.

   

 

П Р О Г Р А М И

 

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта
eng - обучение на английски език

 

Шифър Научна специалност Докторска програма Образователна и научна степен "доктор" (брой)
редовна задочна
1 4.1 Физически науки Астрономия и астрофизика 3 1
Астрономия и астрофизика - eng 1  
2 4.1 Физически науки Метеорология 1

3

 

4.1

 

Физически науки

 

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1  
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство - eng 1  
4 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 4  
5 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 2  
6 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2  
Радиофизика и физическа електроника - eng 1  
7 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2  
8 4.1 Физически науки Физика на кондензираната материя 3 2
9 4.1 Физически науки Ядрена физика 2
10 4.1 Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2  
11 4.1 Физически науки Биофизика 2  
12 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 1  
13 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 2
      ОБЩО 32 5