Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2016/2017 уч.г.

   

Прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз

 

П Р О Г Р А М И

 

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта

 

Шифър Научна
специалност
Докторска програма Образователна и научна степен "доктор"
редовна задочна
1 4.1 Физически науки Астрономия и астрофизика 1
2 4.1 Физически науки Метеорология 1
3 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 2  
4 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 1  
5 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 1  
6 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 3  
7 4.1 Физически науки Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 1  
8 4.1 Физически науки Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 5  
9 4.1 Физически науки Ядрена физика 1  
10 4.1 Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 1  
11 4.1 Физически науки Биофизика 2  
12 5.2 Електротехника, електроника
и автоматика, област
Технически науки
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 1  
13 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1 1
14          
      ОБЩО 21 1