Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2014/2015 уч.г.

   

П Р О Г Р А М И

 

Забележка: Връзките в имената на специалностите водят към съответния конспект за конкурсния изпит.

 

Шифър Професионално направление, докторска програма Брой докторанти във форма
на обучение
редовна задочна
1 4.1 Физически науки (Астрономия и астрофизика) 1  
2 4.1 Физически науки (Метеорология) 1
3 4.1 Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство) 1 1
4 4.1 Физически науки (Физика на атомите и молекулите) 3  
5 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика) 2  
6 4.1 Физически науки (Радиофизика и физическа електроника) 2  
7 4.1 Физически науки (Физика на вълновите процеси, вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2  
8 4.1 Физически науки (Физика на вълновите процеси) 1  
9 4.1 Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) 1  
10 4.1 Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) 1
11 4.1 Физически науки (Ядрена физика) 2  
12 4.1 Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) 3  
13 4.1 Физически науки (Ядрена физика, ядрен гама резонанс) 1
14 4.1 Физически науки (Биофизика) 1  
15 4.1 Физически науки (Физика на плазмата и газовия разряд) 1  
         
    ОБЩО 22 2

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

 

Шифър Професионално направление, докторска програма Брой докторанти във форма
на обучение
редовна задочна
1 4.1 Физически науки (Астрономия и астрофизика) 1  
2 4.1 Физически науки (Метеорология) 1
3 4.1 Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство) 1
4 4.1 Физически науки (Физика на атомите и молекулите) 1  
5 4.1 Физически науки (Радиофизика и физическа електроника) 2  
6 4.1 Физически науки (Физика на вълновите процеси, вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2  
7 4.1 Физически науки (Физика на вълновите процеси) 1  
8 4.1 Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) 1  
9 4.1 Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) 1
10 4.1 Физически науки (Ядрена физика) 2  
11 4.1 Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) 2  
12 4.1 Физически науки (Ядрена физика, ядрен гама резонанс) 1
         
    ОБЩО 14 2