Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Ден на отворените врати / 2016

   
ПРОГРАМА(pdf) ПЛАКАТ

 

ПРОГРАМА

Ден на отворените врати

16.04.2016 год.

 

Публични лекции, зала А-205, сграда А

10:00 – 10:15 Откриване – проф. дфзн Ал. Драйшу, декан на Физическия факултет
10:15 – 10:45 „Науката физика и изборът на кариера” – проф. дфзн Ив. Лалов
10:45 – 11:00 „Дейности на кариерния център на Физическия факултет. Възможности за кариерна реализация” – кариерен консултант Т. Кънчева
11:00 – 11:30 „Библейският Армагедон – предстоящото обръщане на магнитните полюси на Земята – кога и как?” – гл. ас. д-р М. Цеков
11:30 – 12:00 „Земя 2.0: Космическото бъдеще на човечеството” – гл. ас. д-р Вл. Божилов
12:00 – 12:15 „Спътниците от Коперникус – неуморните наблюдатели на Земята” – доц. д-р Ел. Пенева
12:15 – 12:45 „Една сеизмична станция отвъд края на света” – гл. ас. д-р Г. Георгиева
12:50 – 13:20 „Гравитационните вълни нова ера във физиката” – докторант К. Стайков и гл. ас. д-р Цв. Вецов
13:20 – 13:50 „Ядрена енергетика” – доц. д-р Ивайло Христосков
13:55 – 14:25 „LED-осветлението: колко Нобелови награди са необходими, за да ни е светло? ” – проф. дфзн Ев. Вълчева
14:25 – 14:55 „Да наблюдаваш невидимото – лазерни методи на свръхбързата молекулярна фотоника” – доц. д-р Ив. Бъчваров
15:00 – 15:30 „Как домашните CD/DVD могат да ни сигнализират за...радиация” – проф. дфзн Д. Пресиянов
15:30 – 16:00 „Термоядрен синтез или как се прави изкуствено Слънце” – доц. д-р Ст. Колев

 

Публични демонстрации, зала А-209, сграда А

Демонстрации:

11:30 – 16:00 Физични демонстрации в домашни условия – инж. физик Тома Томов

 

Демонстрации и филми, фоайе на сграда А

Демонстрации:

10:00 – 16:00 „Клуб Гея – геофизика за всеки” – демонстрации от студенти Десислава Латковска и Мария Филипова и доц. д-р Ренета Райкова.
10:00 – 16:00 „Забавни физични демонстрации” – демонстрации от студенти Калоян Генков, Антон Зяпков и Станислав Хаджийски.

 

Прожекции на филми:

„Космическите очи на България – НАО Рожен (2012)”
„Експерименти по физика на елементарните частици и ЦЕРН”
„Храната е от значение” /„Food Matters”/ – със субтитри на български език.
„Тайният живот на биологичния часовник” /„Body Clock”/ – със субтитри на български език.
„Потопът” /„The Great Flood”/ – National Geographic Channel, (2012) – дублиран на български език.

 

 

Публични лекции и демонстрации по катедри

 

Катедра Астрономия и Катедра Метеорология и геофизика

Демонстрации и беседи в Астрономическата обсерватория в Борисовата градина:

14:00 – 17:00 Посещение на Астрономическата обсерватория в Борисовата градина. Срещни се с учените! Разбери какво правят астрофизиците, метеоролозите и геофизиците и как да станеш като тях. Беседи и разглеждане на астрономическите и метеорологичните уреди в Обсерваторията.
14:00 – 17:00 Дневни наблюдения на Слънцето /при ясно време/.

 

Катедра Атомна физика

Демонстрации и беседи в учебни и научни лаборатории:

11:00 – 16:00 В-33 „Лаборатория по експериментална ядрена физика” – демонстрации и беседа.
13:00 – 16:00 В-29 „Лабораторията по ядрена електроника” – демонстрации.
11:00 – 16:00 В-32 „Лаборатория метрология на йонизиращите лъчения” –демонстрация на методи за измерване на радиоактивност.
11:00 – 16:00 В-10
В-24
„Лаборатория дозиметрия и лъчезащита” – демонстрация на средства за измерване на радиоактивност и радон, беседи с посетителите върху радоновия проблем.
11:00 – 16:00 В-30 „Център за дистанционно управление и контрол на експеримента CMS в ЦЕРН” – демонстрация и беседа.
11:00 – 16:00 В-30 „Регистриране на космични мюони” – беседа и демонстрация.

 

Катедра Квантова електроника

Демонстрации и беседи в учебни и научни лаборатории:

10:00 – 16:00 A-214 „Видове лазери” – демонстрации и разговор за лазерната физика и техника.
10:00 – 16:00 A-214 „Спектър на лампи за осветление” – демонстрация на спектрите на различни видове лампи за домашно осветление. /Посетителите могат да донесат свои лампи и фенерчета, за да изследват спектъра им на светене./
10:00 – 13:00 А-017 „Лаборатория по лазерна физика и приложения” – нови лазерни източници за технологични приложения. /Посе­ще­нията ще се извършват на групи през интервали от време 30 мин. /Приземен етаж на сграда А.//
10:00 – 16:00 А-212 „Светлината като електромагнитна вълна” – запознаване с някои нейни свойства.

11:00 – 12:00

 

13:00 – 14:00

ЛЛТ-101

„Лабораторията по фемтосекундна фотоника” – свръхкъси светлинни импулси – генерация и приложение. Запознаване с апаратурата, различни видове лазерни източници, течно-кристален фазов модулатор и други съвременни лабораторни уреди, както и демонстрации на различни оптични ефекти.

/Посещенията ще се извършват на две групи от 11:00 и от 13:00 часа. Формиране на група – във фоайето на сграда А./

10:00 – 16:00 А-214 Изложба «ХолограмиТе» – ще бъдат показани цветни дебелослойни холограми.
/Изложбата се намира в коридора пред А-214./

 

Катедра Методика на обучението по физика

Център по физика за работа с учители и ученици – сграда А, 5 етаж

11:00 – 11:30 Представяне на центъра.
11:30 – 12:00 Демонстрации.
12:00 – 12:30 „Компютрите и Втората световна война” – лекция.
„Безпилотните летателни апарати в помощ на човека и природата” – лекция.
12:30 – 13:00 „Как е била измерена скоростта на светлината” – лекция.
„Викторина с астрономически въпроси” /с малки награди/.
13:00 – 13:30 Представяне на центъра.
13:30 – 14:00 Демонстрации.
14:00 – 14:30 „Компютрите и Втората световна война” – лекция.
„Безпилотните летателни апарати в помощ на човека и природата” – лекция.
14:30 – 15:00 „Как е била измерена скоростта на светлината” – лекция.
„Викторина с астрономически въпроси” /с малки награди/.

 

Катедра Обща физика

Публични лекции и презентации:

10:30 – 11:30 А-414 „Стробоскопична фотография и приложението ѝ за изследване на траекторията на движещо се тяло в реално време” – лекция с демонстрации.

 

Демонстрации в учебни лаборатории:

10:30 – 13:00 А-431 Лабораторен практикум по оптика – демонстрации.
10:30 – 13:00 А-429 Лабораторен практикум по механика, електричество и магнетизъм – демонстрации и анимации.

 

Катедра Оптика и спектроскопия

Демонстрации и беседи в учебни и научни лаборатории:

11:00 – 14:00 В-28 „Лаборатория по биофизика” – демонстрации.
11:00 – 16:00 Б-1 „Лаборатория по оптометрия” – изследване на зрението.

 

Катедра Радиофизика и електроника

Демонстрации и беседи в учебни и научни лаборатории:

10:30 – 14:30 А-408 „Лаборатория по основи на електрониката, интегрална електроника и компютърни системи” – демонстрации.

 

10:00 – 15:00 „Лаборатория по физика на плазмата и газовия разряд” – демонстрации, на микровълнов плазмен факел при атмосферно налягане и матричен източник на отрицателни водородни йони.
/Приземен етаж на сграда А./

 

Катедра Теоретична физика

Публични лекции и презентации:

09:30 – 10:00 В-44 „Там ли е Луната, когато никой не я гледа? Къде е пробле­мът на квантовата механика?” – лекция
10:00 – 10:30 В-44 „Движение на небесните тела” – лекция.
10:30 – 11:00 В-44 „Теория на относителността” – лекция.
11:00 – 11:30 В-44 „Теория на големия взрив” – лекция.
11:30 – 12:00 В-44 „Алтернативни теории на гравитацията” – лекция.
12:00 – 12:30 В-44 „Теория на струните и скрити измерения” – лекция.

 

Катедра Физика на кондензираната материя

Демонстрации и беседи в учебни и научни лаборатории:

11:00 – 14:00 А-310 „Лаборатория по механика” – кинематика и динамика на движенията, жироскоп.
11:00 – 14:00

А-308

Б-231

„Лаборатория по молекулна физика” – демонстрации с течен азот, измерване на скорост на газов поток, измерване на топлинни капацитети и топлина на фазови преходи.
11:00 – 14:00 Б-229 „Лаборатория по оптика” – инерференция, дифракция, дисперсия, оптична активност, фигури на Лисажу.
11:00 – 14:00 Б-214 „Лаборатория по магнетизъм” – токове на Фуко, магнитна левитация, магнитни домени, магнитен хистерезис, постоян­ни магнити.
11:00 – 14:00 Б-10 „Лаборатория по Спектроскопия на кристали”

 

Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектрониката

Демонстрации и беседи в учебни и научни лаборатории:

10:00 – 16:00 „Лаборатория по технология на материалите” – демонстрация, сканираща електронна микроскопия, рентгенов микроанализ, оптична микроскопия, нанасяне на тънки слоеве.
/Приземен етаж на сграда А./
10:00 – 16:00 Б-220
Б-222
„Лаборатория по електронни и фононни свойства на твърдотелни материали и структури”– демонстрация.
10:00 – 16:00 Б-344 „Лаборатория по акустични вълни”– демонстрация.
10:00 – 16:00 Б-346 „Лаборатория по фотоакустични и фототермични явления”– демонстрация.
14:00 – 16:00 Б-205 „Лаборатория по електроакустични взаимодействия” – демонстрация на експерименти с висяща капка, под влияние на електрично поле.