Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Следдипломна квалификация

   

Факултетът по математика и информатика организира и провежда обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация в следните форми:

  • едногодишно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация;
  • краткосрочни курсове за специализация на учители и ръководители на компютърни кабинети по определена тема;
  • други, по заявка на заинтересовани лица или организации.

Обучението е задочно и се организира в групова и индивидуална форма. Очните занятия се провеждат съботно-неделно и през ученическите ваканции. Индивидуална форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Повече информация за предлаганите курсове