Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Тедис Арбен Рамай (Tedis Arben Ramaj), Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе в платформата Zoom на следния адрес:
https://zoom.us/j/93813840154?pwd=RnlEYkJFTzdXV2RxVkVXemZVVmg0QT09

Meeting ID: 938 1384 0154
Passcode: 579746

Защита на докторска дисертация на Тедис Арбен Рамай (Tedis Arben Ramaj) на тема „Алгебрични методи за изследване на някои комбинаторни конфигурации и техните приложения“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Алгебра, топология и приложения“.


Председател на научното жури: проф. д-р Азнив Киркор Каспарян, СУ "Св.Климент Охридски".


Документи на български език

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Азнив Киркор Каспарян

проф. д-р Николай Лазаров Манев


Становища от:

проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков

проф. дмн Цонка Стефанова Байчева

доц. д-р Тодорка Герасимова АлександроваДокументи на английски език

Автореферат

Рецензии от:

проф. д-р Азнив Киркор Каспарян

проф. д-р Николай Лазаров Манев

Становища от:

проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков

проф. дмн Цонка Стефанова Байчева

доц. д-р Тодорка Герасимова Александрова