Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Трети език – урду, І–ІI част

   

Трети език – урду, І част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 4

Трети език – урду, ІI част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 4

 

Дисциплините "Трети език – урду, I част" и "Трети език – урду, II част" са включени в учебния план на специалност "Индология" като задължителни за индолозите и се изучават в по един семестър. Курсовете целят овладяването на втори книжовен съвременен индийски език, както и усъвършенстване на знанията по основния език хинди, което е възможно поради значителното сходство между тях. Овладява се нова графика (модифицирана персийско-арабска писменост), придобиват се навици за разпознаване, четене и писане на нея. Така се постига обогатяване на речниковия запас и затвърждаване на познанията по основна граматика на хинди. Усвоява се основна разговорна лексика, в т.ч. и провербиална фразеология; обществено-политическа и търговско-икономическа лексика, както и основна филологическа терминология на езика урду. Студентите придобиват и усъвършенстват основни умения за прав и обратен превод.

 

Преподаватели:

  • Ас. Александър Богданов

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - завършва и бакалавърската, и магистърската степени. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е асистент по хинди, урду и превод. Води извънуниверситетски курсове по хинди и санскрит. Основните му академични интереси са в сферата на езиковото обучение (хинди, санскрит и урду), превода, литературата - класическа санскритска литература и съвременна поезия на хинди, и етнокултурните изследвания. Години наред изучава племенните общности в Индия, включително с теренни проучвания в Ладакх. Автор е на документалния филм в две части по повод 30-годишнината на специалност "Индология" в СУ и на няколко тематични изложби с авторска фотография от Индия.

  • Лилия Денева

Индолог, хоноруван преподавател по хинди и урду към Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури на Софийския университет "Св. Климент Охридски", води и дисциплините "Превод от/на хинди и урду на гражданска и административна документация" (задължителна) и "Набиране и обработка на текстове на хинди и урду" (избираема). Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет, има завършена бакалавърска и магистърска степен. Изследователските ѝ интереси са в областта на съвременната хиндиезична и урдуезична литература. Работи като библиотекар, завежда Библиотека "Изтокознание" към Центъра, филиална на Университетска библиотека.