Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Странознание на Индия

   

хорариум: 60 часа лекции
кредити: 5

 

Целта на дисциплината "Странознание на Индия" е да запознае студентите с обхватна картина на постиженията, перспективите, проблемите и условията в Република Индия, засягат се широк диапазон определящи облика на страната характеристики и области. В лекционния курс на дисциплината се разискват въпроси на държавното устройство и управление, вътрешната и външна политика, демографската картина, стопанската система, културата и образованието, природната среда и особености на Съвременна Индия. Предмет на занятията е и кратко представяне на останалите държави от региона Южна Азия, както и различни други значими и специфични аспекти на живота в Индия, чрез запознаването с които се цели студентите да се докоснат и до атмосферата на ежедневието в страната. Представя се предимно днешното лице на Индия, но и важните във формирането му развития през периода от провъзгласяването на независимостта на страната от колониално господство насам.

 

Преподавател:

  • Гл. ас. д-р Боряна Камова

Възпитаник е на Делхийския университет (в Делхи, Индия) със специалност история и степени бакалавър по история и магистър по стара история на Индия, в същия университет преминава и двугодишен университетски курс по хинди с диплома, както и тримесечна специализация по санскрит. В Софийския университет "Св. Климент Охридски" защитава докторска степен с дисертационен труд на тема "Дхармасутра и дхармашастра книжнината за връзката между професионална и съсловна принадлежност в Древна Индия". Преподава в специалност "Индология" на СУ от 1986 г. Има интереси и публикации в сферата на индийската история и култура, социални и политически идеи.