Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Въведение в сикхизма

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Целта на тази учебна дисциплина е да запознае студентите със сикхската религия, като им представи историята на 10-те сикхски Гуру, тяхното учение и неговото развитие от възникването му през 15 век до наши дни, при това както в ортодоксалното тълкуване, така и в разнообразието на съществуващите секти; а също така да ги запознае със създадената религиозна литература и главно с основния паметник "Ади грантх" с лингвистичен анализ на илюстративно по-важни откъси от него. Очаква се след завършване на курса студентите да могат да вместят културно-религиозния феномен сикхизъм в пъстрата мозайка на индийската култура, да знаят какво общо има сикхизмът с други религиозни течения в Индия и какви са неговите особености, да добият по-задълбочена представа за културно-историческия пейзаж на Средновековна Индия и по-конкретно за нейния северозападен регион - Панджаб.

 

Преподавател:

  • Д-р Александър Елизарьев

Завършва индология в Московския държавен университет. В Патиалския университет в Панджаб, Индия, изучава панджабски език. Защитава докторат в Софийския университет "Св. Климент Охридски" на тема "Темпорално-цикличен жанр в Ади грантх". В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е хоноруван преподавател, води избираемите дисциплини "Въведение в сикхизма", "Гурбани - въведение в свещените текстове и езика на сикхите", "Уводен курс по панджаби" и "Диалектология".