Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Синтез, взаимодействия и личности в индийската музикална култура

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Целта на дисциплината е да запознае студентите с основни проблеми, свързани със синтеза и взаимодействията в индийската музика, както и тяхното проявление чрез изявите на отделната личност. Индийската култура е една от тези, които все още представляват своеобразен културен "резерват". Специфична тяхна особеност е синтезът - възлов проблем с широки измерения и за съвременната наука. Те са философски, естетически, научнотеоретични, практически. Въпросът за синтеза и взаимодействията в индийската култура се разглежда на различни нива - в исторически ракурс или като се наблюдава неговото състояние днес. Специален интерес представлява индийският синтез чрез дейността на отделната личност. В лекционния курс на дисциплината "Синтез, взаимодействия и личности в индийската музикална култура" се разискват проблеми, свързани с видовете изкуства. Предмет на занятията са и върховите изяви на бележити представители на индийската култура. Затова един важен акцент в лекционния курс са личностите на индийски музиканти от различни епохи и приносът им за развитието на музикалната култура в Индия.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Иванка Влаева

Завършва Националната музикална академия (1989), "История и теория на културата" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1991), докторска степен в Московската държавна консерватория (1997). Професор е в ЮЗУ "Неофит Рилски", асоцииран член на Института за изследване на изкуствата - БАН, хоноруван преподавател в СУ. Специализира в Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya в Кхаирагарх, Индия (2004). Основните ѝ интереси са в областта на българската музика, world music и музика на Азия (Индия, Корея, Китай, Турция, др.) Автор е на многобройни публикации, сред които монографиите: "Творческите избори на Любомир Денев и импровизацията" (2007), "Музика по Пътя на коприната (теоретични, исторически и етномузикологически изследвания)" (2009), "Музика в глобалния свят (отражения в българското образование)" (2016). В Катедра "Класически Изток" в ЦИЕК на СУ е хоноруван преподавател, в бакалавърската програма на "Индология" води избираемите дисциплини "Музикална култура на Азия" и "Синтез, взаимодействия и личности в индийската музикална култура", а в МП ИИКО (Индийско и иранско културознание и обществознание) и "Музикална култура на Индия и Иран" (задължителна), както и "Музиката в контекста на другите изкуства в Индия" и "Взаимодействие на индийската музикална култура със световната" (избираеми).