Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Нари шакти: забележителни индийски жени

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Дисциплината запознава с ролята на жената в културата, традициите и обичаите на Индия, както и с особеностите на културния живот в страната. Застъпено е представянето на моралните ценности и етически принципи в политиката и различните сфери на обществото. Разисква се въпросът за жената като пазителка на т.нар. ,"шакти". През 2018 г. Оксфордският речник определи термина "нари шакти" за дума на годината на хинди. На санскрит буквално "нари" означава "жени", а "шакти" - "власт/сила". Днес терминът се използва, за да символизира жените, поели отговорността в житейския път на своето развитие. "Нари шакти пураскар" е най-високата гражданска награда за чест, връчвана на жени в Република Индия. Тя се присъжда от правителството на Индия всяка година на Международния ден на жената. Този курс представя индийското общество през призмата на култура и история, които създават силни жени. Някои малко известни факти за индийските жени ще бъдат също включени. В рамките на дисциплината ще бъдат представени чрез тяхното творчество или други постижения конкретни личности - индийски жени със значим принос в своята област.

 

Преподавател:

  • Д-р Мона Каушик, изследовател

Родена в Индия, но пребивава постоянно в България от повече от 20 години. Завършва висшето си образование, както и магистратура и докторат по хиндиезична литература в Индия. През 1989 г. и 2001 г. специализира български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Започва като хоноруван преподавател в Софийския университет от 1991 г., а от 2005 г. и във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Освен часове по хинди в специалност "Индология" води и избираемите дисциплини "Индийската традиция в обичаи, празници, облекло и нрави", "Аюрведичното наследство на Индия", "Нари шакти: забележителни индийски жени" и "Индийската диаспора и нейната литература", и преподава и в други специалности на СУ свързани с различни аспекти на съвременната индийска културна традиция дисциплини.