Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Християнството в Индия

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Християнството е третата най-популярна религия в Индия, която има хилядолетна история на Индийския субконтинент. То е важен фактор в живота на редица общности на субконтинента, като оформя техните отношения с други християнски и нехристиянски общности и оказва влияние върху политическите им убеждения и икономическата им дейност. Курсът ще предостави на студентите възможност да се запознаят с появата, спецификите и основните клонове на християнството в Индия и техните съвременни особености и характеристики. Някои от темите, които курсът включва са: история на християнството в Южна, Северна и Североизточна Индия; исторически и съвременни причини за приемане на християнството; християнство и идентичност; синкретизъм, религиозен плурализъм и социо-културна приемственост; християнство и модерност; материална култура на християнските общности; начини на предаване на религиозно знание и ценности от поколение на поколение; християнство и политика; поклонничество; глобализация на християнството и др. Студентите ще придобият знания по основните теми, свързани с историята на християнството в Индия, както и по съвременни теми от антропологията и социологията на християнството в Индия, и ще придобият умения за боравене с и разбиране на разнообразни етнографски текстове, свързани с християнството в Индия; за независимо, креативно и критично мислене; самостоятелно учене; ефективна комуникация; оценка, синтезиране и анализиране на научна информация; формулиране и убедително представяне на смислени аргументи по зададени въпроси и казуси.

 

Преподавател:

  • Д-р Илияна Ангелова

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - завършва и бакалавърската, и магистърската степени. В Оксфордския университет прави втора магистратура и докторат по социална антропология. След различни назначения като университетски преподавател в Германия и Ирландия, в момента работи като преподавател по религиознание във Факултета по теология и религиознание в Университета в Оксфорд (Великобритания) и е главен тютор по теология в St Peter's College. Научните ѝ интереси включват християнство и идентичност в Индия (особено сред племената нага от Североизточна Индия), антропология на религията и политическа антропология.