Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Библиотечно-информационна грамотност

   

хорариум: 15 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 4

 

Като интердисциплинарен курсът от лекции и упражнения по "Библиотечно-информационна грамотност" си поставя за цел въз основа на дефинитивното обобщение на основните библиотечно-информационни кодове и акцент върху практическото им усвояване и прилагане да подготви бъдещите специалисти индолози за ефективно търсене и ползване на съхраняваното на различни носители книжовното богатство, а също и за надлежното му представяне в справочен вид.

 

Преподавател:

  • Д-р Валентина Тодорова-Маринова

Хоноруван преподавател по индоарийско езикознание, хинди, методика на ЧЕО по хинди, библиотечно-информационна грамотност и по фолклор на народите от Класическия Изток в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дългогодишен завеждащ на специализираната Библиотека "Изтокознание" към Центъра за източни езици и култури, филиална на Университетска библиотека, където работи до пенсионирането си. Защитава докторат в Софийския университет. Автор е на "Увод във фолклорните традиции на народите от Класическия Изток: Университетски курс лекции", "Именната синтагма в хинди и в българския език", "Учебник по хинди за начинаещи" и съавтор на "Учебник по хинди за напреднали - I част". Има публикувани и редица научни статии и преводи на хиндиезична поезия и проза, съставител и редактор е на тематични сборници с преводи. Изследователските ѝ интереси са в областта на езикознанието и кратките фолклорни жанрове.