Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Аюрведичното наследство на Индия

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

През последните няколко десетилетия аюрведа става все по-популярна в света. Все повече хора се обръщат към тази древна индийска наука за живота и в България. Аюрведа е и житейска философия, която съчетава традиции, ритуали, хранене и начин на живот. България е известна със своите билки и е сочена за билковото гнездо на Източна Европа. Историята на българските традиции разкрива привързаност към здравословния и природосъобразен начин на живот. Оттук идва и интересът към древното наследство на Индия - аюрведа. Дисцилината цели да запознае студентите с представите в аюрведа за човешкото добруване. Аюрведичното познание може да отвори път към нови по-големи възможности и да помогне на всеки да разгърне потенциала си. Студентите ще придобият въвеждащи познания за тази древна наука за живота, ще се запознаят с нови природосъобразни правила на живот. Днес индиийската държава полага значителна грижа за опазване и развиване на аюрведичното познание и приложението му в разнообразни сфери. А извън Индия често се търсят компетентни в тази област преводачи за сътрудничество при консултации със специалисти по аюрведа.

 

Преподавател:

  • Д-р Мона Каушик, изследовател

Родена в Индия, но пребивава постоянно в България от повече от 20 години. Завършва висшето си образование, както и магистратура и докторат по хиндиезична литература в Индия. През 1989 г. и 2001 г. специализира български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Започва като хоноруван преподавател в Софийския университет от 1991 г., а от 2005 г. и във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Освен часове по хинди в специалност "Индология" води и избираемите дисциплини "Индийската традиция в обичаи, празници, облекло и нрави", "Аюрведичното наследство на Индия", "Нари шакти: забележителни индийски жени" и "Индийската диаспора и нейната литература", и преподава и в други специалности на СУ свързани с различни аспекти на съвременната индийска културна традиция дисциплини.