Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Държавна изпитна сесия 2017/2018 г.

   

Защити на магистърски дипломни работи - октомври 2018 г.

Изпити магистърски програми на ФКНФ ... дати, зали, комисии.

 

Държавна изпитна сесия 2017/2018 г., по специалности :

 • СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 187 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 11.00 ч. в 187 ауд.

 • НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 176 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 09.00 ч. в 176 ауд.

 • УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 185 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 9.30 ч. в 227 ауд., 3 блок

 • СПЕЦИАЛНОСТ ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 148 ауд.

Юлска сесия – писмен изпит: 10.07.2018 г. от 08:00 в 243 ауд.

Юлска сесия – устен изпит: 11.07.2018 г. от 8.00 ч. в Център за академично качество (ЦАК)

 • СПЕЦИАЛНОСТ ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 186 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 9.00 ч. в Италианска библиотека

 • СПЕЦИАЛНОСТ РУМЪНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 186 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 9.00 ч. в 190 каб.

 • СПЕЦИАЛНОСТ НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 292 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 09.00 ч. в 173 ауд. (езиковедски изпит) и в 169 каб. (изпит по литература)

 • СПЕЦИАЛНОСТ СКАНДИНАВИСТИКА

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 292 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 09.00 ч. в 180 ауд.

 • СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ (НОВ ВАРИАНТ)

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 09:00 в 272 ауд.

 • СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ (СТАР ВАРИАНТ)

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 255 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 9.00 ч. в 172 ауд.

 • СПЕЦИАЛНОСТ ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 243 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 11.07.2018 г. от 09:00 ч. в ИЕЦ

 • СПЕЦИАЛНОСТ ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 241 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 11.07.2018 г. от 09:00 ч. в зала 135 А

 • СПЕЦИАЛНОСТ ТЮРКОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 25 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 12.07.2018 Г. от 9.00 ч. в 16 каб.

 • СПЕЦИАЛНОСТ АРАБИСТИКА

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в 3В ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 12.07.2018 г. от 9.00 ч. в 3В ауд.

 • СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08.00 ч. в зала 32
Юлска сесия – устен изпит: 10.07.2018 г. от 10:00 ч. в зала 31 А

 • СПЕЦИАЛНОСТ КИТАИСТИКА

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 в зала „Китаистика“
Юлска сесия – устен изпит: 12.07.2018 г. от 10:00 ч. в зала „Китаистика“

 • СПЕЦИАЛНОСТ КОРЕИСТИКА

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 ч. в зала 111
Юлска сесия – устен изпит: 09.07.2018 г. от 14:00 ч. в зала 111

 • СПЕЦИАЛНОСТ ИНДОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 ч. в 20 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 13.07.2018 г. от 14:00 ч. 20 ауд.

 • СПЕЦИАЛНОСТ ИРАНИСТИКА

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 ч. в 20 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 11.07.2018 г. от 14:00 ч. 20 ауд.

 • СПЕЦИАЛНОСТ АРМЕНИСТИКА И КАВКАЗОЛОГИЯ

Юлска сесия – писмен изпит: 09.07.2018 г. от 08:00 ч. в 34 ауд.
Юлска сесия – устен изпит: 09.07.2018 г. от 10:00 ч. 34 ауд.

 • БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

- защита на дипломни работи

Юлска сесия – 09.07.2018 г. от 09:30 ч. в зала 6 В

Септемврийска сесия – 10.09.2018 г. от 09:30 ч. в зала Индонезия

 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

- защита тези

Юлска сесия – 06.07.2018 г. от 09:30 ч. в зала Индонезия