Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за "професор" по ПН 7.3 „Фармация” (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията), обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022 г.