Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Нова Лаборатория по Флуоресцентна микроскопия отвори врати в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски ”

   

 

Новото основно съоръжение за флуоресцентна микроскопия и иновативни микроскопски наблюдения на живи биологични обекти беше инсталирано и пуснато в експлоатация, за да позволи усъвършенстване на изследванията по клетъчната биология в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски ". С финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката по проект „Научна инфраструктура на клетъчни технологии в биомедицината“ на НПКНИ 2017-2023 беше закупен чрез открита тръжна процедура уникален автоматичен широкополев микроскоп DeltaVision Ultra™ (GE Healthcare) за усъвършенствани микроскопски образни приложения.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНА ОТКРИТА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

a-1

Инсталираният микроскоп с висока резолюция DeltaVision™ Ultra, GE Healthcare

Основното съоръжение отваря врати в напълно реновирани помещения в Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", адаптирани към специфичните изисквания за инсталиране и експлоатация на уникалната система. Цялостно обучение и запознаване с характеристиките на DeltaVision ™ Ultra, седмото поколение автоматизиран широкополев микроскоп от GE Healthcare беше проведено от служители на GE в Биологически Факултет през ноември 2019 г.

1
2
3

Моменти от инсталирането, пускането в експлоатация и обучението на специалисти в изцяло обновеното помещение в бившата Фотолаборатория на БФ. Представяне на новото поколение микроскопски системи на GE Healthcare пред преподаватели в Аулата на БФ.

Подобреното качество на данните се осигурява от автоматичния фокус на системата и изключителния метод за деконволюция, който повишава контраста и разделителната способност. Системата предоставя на потребителите възможност да наблюдават разнообразни биологични процеси във фиксирани или живи клетки. Приложенията за изображения на живи клетки могат да включват бързи събития или дългосрочно клетъчно наблюдение.

 

Превъзходството на съоръжението в сравнение с други флуоресцентни системи за изображения в по-специфични изследвания на клетъчната биология включват:

  • наноразмерни наблюдения на клетъчните структури
  • образен анализ на единични клетки
  • времева динамика на изображенията на живи клетки
  • многоточково проследяване на клетъчни функции
  • сканиране на клетъчни популации в различен формат на инкубационни плаки и количествен образен анализ
4

Визуализиране на клетъчни структури участващи в клетъчното делене посредством мултиплексен флуоресцентен анализ с микроскоп с висока резолюция DeltaVision™ Ultra, GE Healthcare

Областите на приложение на уникалната за България автоматизирана микроскопска система с висока резолюция се отнасят до иновативни изследвания на динамиката на клетъчната мембрана, кинетично профилиране на цитоскелета, клетъчна сигнализация, клетъчна адхезия и подвижност, пролиферация и диференциация - неизбежни аналитични инструменти в научните изследвания на стволови, ракови и др. клетки, токсикологични изследвания с приложение във валидирането на нови лекарствени продукти и много други.