Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за информация и усъвършенстване на учители / Академичен състав

   

 

ХУМАНИТАРНО ОБРАЗОВАНИЕ

проф. дпн Росица Пенкова – методика на обучението по български език и литература

доц. д-р Захари Захариев – методика на обучението по философските дисциплини

доц. д-р Ивайло Прокопов – методика на обучението по физическо възпитание и спорт, здравно образование.

доц д-р Катя Гетова - възрастова и педагогическа психология, педагогически технологии по "Социален свят" в детската градина, педагогически технологии по математика в детската градина

доц. д-р Мариета Савчева – методика на обучението по изобразително изкуство

гл. ас. д-р Весела Мирчева-Игликина – начална педагогика

гл.ас.д-р Петър Веселинов - ИКТ

гл.ас.д-р Мария Тотоманова - методика на обучението по Английски език

гл.ас.д-р Даринка Игнатова - методика на обучението по ФВС

 

 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева – методика на обучението по география

доц. д-р Даниела Миткова – методика на обучението по химия

доц. дпн Славка Ненова – методика на обучението по икономически дисциплини

доц. д-р инж. Катя Стоянова – методика на обучението по архитектура, строителство и геодезия

доц. д-р Нели Димитрова – методика на обучението по физика

ас. инж. Здравка Костадинова – методика на обучението по транспорт и енергетика