Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за информация и усъвършенстване на учители / Управление и органи

   

 

Общо събрание

кабинет ; тел.: +359 2 8080 724

 

Съвет на Департамента

председател проф. дпн Росица Пенкова

кабинет 105; тел.: +359 2 8080 724

 

Директор проф. дн Димитър Веселинов Димитров

кабинет 105; тел.: +359 2 8080 724

 

Ръководител на катедра „Хуманитарно образование”

доц. д-р Мариета Савчева

кабинет 308; тел.: +359 2 8080 739;

 

Ръководител на катедра „Природо-математическо и професионално образование”

доц. д-р Даниела Миткова

кабинет 316; тел.: +359 2 8080 713