Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за информация и усъвършенстване на учители / Процедури за научни степени и академични длъжности