Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за информация и усъвършенстване на учители / Администрация

   

 

Главен специалист по учебна дейност Елка Николова

кабинет 107; тел.: +359 2 8080 725

 

Главен специалист по информационно осигуряване Габриела Каменова

кабинет 212; тел.: +359 2 8080 748

 

Секретар на катедра „Хуманитарно образование” Ирина Ангелова

кабинет 117, тел.: +359 2 8080 720

 

Секретар на катедра „Природо-математическо и професионално образование”

кабинет 108; тел.: +359 2 8080 724