Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Бюджет и финанси / БЮДЖЕТ 2023 г. / Нормативна уредба и вътрешни документи на СУ, свързани с бюджета

   

Правила за правомощията, функциите и отговорностите на основните участници в бюджетния процес в СУ - за 2023 г.
приети на заседание на АС от 28.03.2018 г.

 

Правилник за бюджета на СУ - за 2023 г.
приет на заседание на АС от 27.03.2019 г.

 

Методически указания от МОН по разработване на методиката по чл.90, ал.5 и на разпределението по чл. 90, ал.6 от ЗВО
/писмо до Ректора от 2.05.2017 г./