Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Бюджет и финанси / БЮДЖЕТ 2023 г. / Месечно разпределение на бюджета на СУ

   

 

Указания ДР № 3 от 16.08.2023 г. от МФ

Писмо до ДВУ № 9104-53/17.08.2023 г.

Писмо до МОН с изх. № 04.07-203/18.08.2023 г.

Писмо до АС за месечно разпределение на бюджета на СУ „Св. Климент Охридски“ за 2023 г.

 

Приложения:

  • Приложение 1 : Макет за месечно разпределение на бюджета на СУ за 2023 г.
  • Приложение 4 : Разшифровка на параграф 46-00 “Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” за 2023 г.
  • Приложение 7 : Справка за просрочените вземания и задължения