Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Бюджет и финанси / БЮДЖЕТ 2021 г. / Корекции на бюджета на СУ за 2021 г.

   

Субсидия по ЗДБРБ за 2021 г.

 

Писмо от МОН от 27.01.2021 г. относно: Правила за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюдже

 

Писмо 04-07-101/26.02.2021 г. от МОН от относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо 04-07-102/26.02.2021 г. от МОН от относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 05.05.2021 г. относно: Правила за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет

 

Писмо от МОН от 15.07.2021 г. относно: Правила за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет

 

Писмо 04-07-280/15.07.2021 г. от МОН от относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 13.08.2021 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 30.08.2021 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 27.09.2021 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо 04-07-518/29.10.2021 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 29.10.2021 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 03.11.2021 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо 04-07-558/22.11.2021 г. относно: Правила за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет

 

Писмо от МОН от 22.11.2021 г. относно: Правила за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет

 

Протокол 2021 г. НАЦИД

 

Уточнен план - трансфер от бюджета на МОН за СУ за 2021 г.