Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Събиране на оферти с обяви

   

 

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-295/15.10.2018г.

УИН номер на РОП: 9081918

Предмет: „Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-292/11.10.2018г.

УИН номер на РОП: 9081801

Предмет: "Периодична доставка на хигиенни материали по 2 обособени позиции"

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-271/08.08.2018г.

УИН номер на РОП: 9079446

Предмет: Периодична доставка на термални пластини (офсетови плаки)

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-265/25.07.2018г.

УИН номер на РОП: 9078873

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-259/20.07.2018г.

УИН номер на РОП: 9078731

Предмет: Извършване на сервиз и доставка на оригинални консумативи за дигитални печатни машини „Коника Минолта“, модели KM Bizhub C6000L и KM Bizhub Pro 110 “, за нуждите на Университетското издателство

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-251/12.07.2018г.

УИН номер на РОП: 9078431

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-147/06.03.2018г.

УИН номер на РОП: 9073545

Предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Възложени оферти с обяви

 

Оттеглени оферти с обяви