Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Събиране на оферти с обяви

   

 

Дата: 25.05.2017 г.

Идентификационен номер на СУ: РД 40-74/25.05.2017г.

УИН номер на РОП: 9064638

Предмет: Периодична доставка на хигиенни материали по 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на хигиенни материали“;

Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на хигиенни материали (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП)“

Дата: 25.05.2017 г.

Идентификационен номер на СУ: РД 40-74/25.05.2017г.

УИН номер на РОП: 9064644

Предмет: Периодична доставка на електроматериали за нуждите на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Възложени оферти с обяви