Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Събиране на оферти с обяви

   

 

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-86/20.05.2019г.

УИН номер на РОП: 9088408

Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги“ по 3 Обособени позиции

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-336/05.12.2018г.

УИН номер на РОП: 9083941

Предмет: „Изготвяне на Методология за създаване на клъстер АгроЛаб на територията на община Разлог и извършване на: „Пилотно проучване на конкретни случаи, които включват иновативни продукти, иновативни процеси или решения, които да отговарят на предизвикателствата в аграрно-хранителния сектор в област Благоевград, във връзка с изпълнението на Дейност 5.8.1. от Работния план на проект AgroLabs – AgroFood Innovation Clusters“, по Договор № ВМР1/1.2/2158/2017 г.“ по Програма за транснационално сътрудничестео „Балкани – Средиземно море 2014-2020““, за нуждите на Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-312/09.11.2018г.

УИН номер на РОП: 9082949

Предмет: „Периодична доставка на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

 

Възложени оферти с обяви

 

Оттеглени оферти с обяви