Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Публични състезания / „Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти”

   

Срок за получаване на оферти: 22.10.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 23.10.2018г., 14:30 ч., Ректорат - Зала 2