Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени публични състезания

   
 

Дата: 20.03.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 42/ 20.03.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0007

Предмет: „Изработване и доставка на представителни документи – дипломи за висше образование, европейско дипломно приложение, свидетелства за професионална квалификация, удостоверения и др.“

 
Дата: 01.10.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-152/01.10.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0019
Предмет: „Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради”
 
Дата: 19.02.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-28/19.02.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0003
Предмет: „Извънгаранционна поддръжка на климатична техника, монтирана в сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
 
Дата: 17.10.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-146/17.10.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0028
Предмет: „Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции
 
Дата: 06.06.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-79/06.06.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0016
Предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатична техника за сградите на СУ “Св. Климент Охридски”
 
Дата: 29.03.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-50/29.03.2017г.
УИН номер на РОП:
Предмет: „Извършване на пътно транспортни услуги за нуждите Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 
Дата: 13.03.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-42/13.03.2018г.
УИН номер на РОП:
Предмет: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградите на СУ „Св. Климент Охридски“ по две обособени позиции
 
Дата: 19.01.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-9/19.01.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0006
Предмет: „Избор на консултант по чл. 166, ал . 1, т. 1 от ЗУТ за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б” на Физически факултет на Софийси университет „Св. Климент Охридски””
 
Дата: 12.01.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-3/12.01.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0002
Предмет: „Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд”
 
Дата: 04.01.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-1/04.01.2017 г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0001
Предмет: Изработване и доставка на представителни документи - дипломи за висше образование, европейско дипломно приложение свидетелства за професионална квалификация, удостоверения и др.
 
Дата: 19.08.2016 г.
Идентификационен номер на СУ: РД40-87/19.08.2016 г.
УИН номер на РОП: 00640-2016-0008
Предмет: Доставка на уред за измерване и анализ на артефакти
 
Дата: 24.10.2016 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-111/24.10.2016 г.
УИН номер на РОП: 00640-2016-0010
Предмет: Профилактични медицински прегледи
 
Дата: 24.10.2016 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-110/24.10.2016 г.
УИН номер на РОП: 00640-2016-0011
Предмет: Доставка на копирна, принтерна и факс хартия
 
Дата: 19.08.2016 г.
Идентификационен номер на СУ: РД40-88/19.08.2016 г.
УИН номер на РОП: 00640-2016-0009
Предмет: Доставка, инсталиране и обучение за работа с ротационен реометър