Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / „Доставка на обзавеждане на учебни зали и кабинети в корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”“

   

Срок за получаване на оферти: 06.03.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 07.03.2017г. 13:00 ч., Ректорат - Зала 2

 

Решение АОП РД 40-14/25.01.2017г.

27.01.2017 г.

Обявление

27.01.2017 г.

Документация

27.01.2017 г.

Техническа Спецификация

27.01.2017 г.

Образци на документи

27.01.2017 г.

Разяснения

13.02.2017 г.

Приложения:

Лист 1

13.02.2017 г.

Лист 2

13.02.2017 г.

Лист 3

13.02.2017 г..

Лист 4

13.02.2017 г..

Лист 5

13.02.2017 г.

Лист 6

13.02.2017 г.

Лист 7

13.02.2017 г.

Лист 8

13.02.2017 г.

Лист 9

13.02.2017 г.

Протокол 1

20.04.2017 г.

Доклад

17.07.2017 г.

Решение РД 40-103/14.07.2017г.

17.07.2017 г.

Обявление за Възложена поръчка - Прекратена

16.08.2017 г.