Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Обучение

   

Обучението на докторантите е свързано с изготвяне на Индивидуален план, Учебен план, Общ работен план и Работен план по години /виж раздел Бланки/

Научните ръководители заедно с докторантите разработват плановете за работа, след което те се одобряват от катедрата и от ФС. Докторантите се включват в работата на катедрата, посещават катедрени заседания, засягащи въпроси, свързани с докторантското равнище, участват в организиране и провеждането на семинари, срещи, конференции и други.