Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Езикова култура

   

хорариум: 30 часа упражнения
кредити: 2

 

Целта на курса по дисциплината "Езикова култура" е да даде на студентите практически познания за съвременния български книжовен език и умения да боравят с него, като създават и редактират различни типове текстове. В курса се обръща внимание на нормите на българския книжовен език, както и на най-честотните съвременни отклонения от кодифицираната книжовноезикова норма. Пред студентите също така се представят различни типове текстове, които са необходими за научноизследователската работа. Участниците в занятията ще придобият практически умения да съставят подобни текстове, което ще ги улесни в самостоятелната им учебна и изследователска работа. В резултат от обучението студентите ще имат както теоретични познания, така и чисто практически умения, тъй като ще могат да се справят самостоятелно с различни конкретни задачи.

 

Преподавател:

  • Гл. ас. д-р Стефанка Фетваджиева-Абазова

Преподавател от Катедра "Български език" във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски".