Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Увод в езика и литературата на брадж

   

хорариум: 30 часа лекции и 15 часа упражнения
кредити: 4

 

На базата на вече усвоените познания по хинди курсът предлага интензивно навлизане в граматическата структура на стария брадж и занимания по превод на оригинални текстове. Подборът на текстовете включва откъси от най-репрезентативните произведения за средновековния период в проза и стихове. Тъй като става дума за литература, която участва в кришнаитския култ и до днес, филологическото представяне ще бъде допълнено от прослушване на оригинални аудио-записи на храмова и светска музика от областта Брадж.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Галина Русева-Соколова

Завършва специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в École Pratique des Hautes Études в Париж. Доцент е по средновековна индийска литература в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и ръководител на бакалавърска програма "Южна, Източна и Югоизточна Азия". Научните ѝ интереси са в сферата на ранната литература на ново-индоарийски езици, както и в областта на индийските религии, методологията на религиознанието и културните взаимодействия между Европа и Индия. Автор е на много публикации в български и чуждестранни издания, както и на монографията Jeu et devotion: Aspects ludiques de la bhakti krishnaïte au Braj (Париж: Honoré Champion, 2005).