Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Ръководство за попълване на електронни анкети карти за студентска оценка на преподаватели на СУ.

   

Ръководство за попълване на електронни анкети карти за студентска оценка на преподаватели на СУ.

 

  • Попълването на електронните анкетни карти от студентите е изключително важно за оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план.
  • След края на сесията преподавателите получават обобщени оценки под формата на проценти и средни стойности, което ще им даде възможност да подобрят своята работа.
  • Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.
  • Анкетата за студентска оценка на преподавателите е активна последните три седмици от семестъра. По време на изпитната сесия анкетата няма да е активна.
  • Студентската оценка е анонимна и индивидуалните отговори на студентите няма да се предоставят на преподавателите.

 

Достъпът до анкетните карти за студентска оценка на преподавателите се осъществява чрез описаните в " РЪКОВОДСТВО ЗА ПОПЪЛВАНЕ " стъпки.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОПЪЛВАНЕ - във формат pdf

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОПЪЛВАНЕ - във формат docx- Word