Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Приемно време на преподавателите от катедрата - уч.2020-2021 г.

   

 

 

Н. степен

 

Име

 

Ден

 

 

 

Час

 

 

 

Каб./Линк

 

 

доц. д-р

 

Александра Главанакова

 

Ръководител на катедра

 

вторник

 

14.00-16.00

 

По предварителна заявка на имейл:

 

a.glavanakova@uni-sofia.bg

 

 

 

 

проф. дфн

 

Евгения Панчева

 

вторник

 

14.00-16.00

 

В Мoodle: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44101

 

 

 

 

проф. д-р

 

Мадлен Данова

 

 

 

 

 

Деканат

 

 

проф. д-р

 

Корнелия Славова

 

четвъртък

 

17.30-19.30

 

В Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=43149

 

 

доц. д-р

 

Цветомира Венкова

 

 

 

 

 

В отпуск

 

 

доц. д-р

 

Снежина Димитрова

 

вторник

 

14.00-16.00

 

Каб. 172

 

 

доц. д-р

 

Александра Багашева

 

сряда

 

 

 

 

14.00-16.00

 

В Тиймс: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae715ba71f4804758b6e3dc3915947a1b%40thread.tacv2/conversations?groupId=fbb736f4-1767-40a8-b9be-9a5f1148bc83&tenantId=9d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9

 

 

доц. д-р

 

Росица Ишпекова

 

четвъртък

 

10.00-12.00

 

Каб. 172

 

 

доц. д-р

 

Мария Пипева

 

четвъртък

 

 

 

 

 

сряда

 

 

 

10.00-11.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

В Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=346768

 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=346770

 

10.

 

доц. д-р

 

Нели Тинчева - Георгиева

 

вторник

 

8.30-10.30

 

В Мудъл: C453241S1

 

11.

 

доц. д-р

 

Аспарух Аспарухов

 

петък

 

16.00-18.00

 

Каб. 172

 

12.

 

гл. ас. д-р

 

Веселин Будаков

 

сряда

 

14.00-17.00

 

(1) Microsoft Teams: Vesselin Budakov

 

Office Hours: OH

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed23ac8a9389472fb72f1c58a7406533%40thread.tacv2/conversations?groupId=22f3cd8c-0437-4763-8456-41a1033bb27c&tenantId=93b0391c-45ad-4e7f-b52b-f1a2ab482711

 

(2) Moodle:

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44391

 

13.

 

гл. ас. д-р

 

Емилия Славова

 

понеделник

 

17.00-18.30

 

В Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=3935

 

 

 

 

 

 

 

четвъртък

 

17.00-18.30

 

В Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=1982

 

14.

 

гл. ас. д-р

 

Мария Коларова

 

сряда

 

12.00-15.00

 

В Мудъл:

 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=337102

 

 

 

15.

 

гл. ас. д-р

 

Нели Якимова

 

понеделник

 

петък

 

10.30-12.00

 

10.30-12.00

 

В Мудъл:

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=46950

 

16.

 

гл. ас. д-р

 

Георги Няголов

 

вторник

 

10.00-13.00

 

В Мудъл:

 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=349431

 

И мейл: gnjagolov@uni-sofia.bg

 

17.

 

гл. ас. д-р

 

Aнгел Игов

 

 

 

 

 

В творчески отпуск

 

18.

 

гл. ас. д-р

 

Божил Христов

 

вторник

 

14.00-17.00

 

Каб. 182

 

19.

 

гл. ас. д-р

 

Галина Аврамова

 

четвъртък

 

14.00-17.00

 

В Мудъл:

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=43264

 

20.

 

гл. ас. д-р

 

Джонатан Маккрийди

 

четвъртък

 

16.00-19.00

 

Каб. 164

 

21.

 

гл. ас. д-р

 

Ирена Димова

 

петък

 

16.00-19.00

 

В Мудъл:

 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=355526

 

22.

 

гл. ас. д-р

 

Румяна Благоева

 

понеделник

 

 

 

вторник

 

14.00-15.30

 

 

 

14.00-15.30

 

В Мудъл, курс по Академичен и общ английски 3 - 2020/2021

 

В Мудъл, курс по Академичен и общ английски 3 - 2020/2021

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44384

 

23.

 

гл. ас. д-р

 

Мария Димитрова

 

сряда

 

12.00-15.00

 

В Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=337102

 

24.

 

гл. ас. д-р

 

Ирина Кюланова

 

вторник

 

16.30-19.30

 

С предварителна заявка по имейл, в курса Превод (български-английски), II част, зимен семестър 2020-2021 в Мудъл (https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=349198).

 

25.

 

гл. ас. д-р

 

Владимир Вълов

 

сряда

 

четвъртък

 

13.00-14.30

 

15.00-16.30

 

Каб. 182 А

 

26.

 

гл. ас. д-р

 

Райна Росенова

 

петък

 

12.30-15.30

 

Каб. 164

 

27.

 

ас. д-р

 

Трейси Спийд

 

сряда

 

12.00-15.00

 

Каб. 149 А

 

28.

 

ас.

 

Лика Пищалова

 

петък

 

12.00-15.00

 

Каб. 172

 

29.

 

ас

 

Ивелина Казакова

 

понеделник

 

15.30-18.30

 

В Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=352046

 

30.

 

ас.

 

Албена Николова

 

понеделник вторник

 

11.15-12.45

 

18.45-20.00

 

В Мудъл
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44384&notifyeditingon=1

 

31.

 

ас.

 

Мария Тодорова

 

вторник

 

сряда

 

10.30-12.00

 

9.00-10.30

 

В Teams: mivanovat@office365faculty.uni-sofia.bg

 

32.

 

доц. д-р

 

Христо Стаменов

 

сряда

 

14.00-15.00

 

Каб. 164