Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – поправителна сесия - 8 септември 2022 г.

   

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ МИНИМУМ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА!!!

ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ СТАВА С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

 

 

В срок до 01.09.2022 г. студентите трябва да подадат по и-мейл МОЛБА по образец за явяване на държавен изпит както следва:

 

  • - на Деана Маркова (ddnenkova@uni-sofia.bg) за студентите от специалностите Английска филология, Немска филология, всички магистърски програми;
  • - на Гергана Зашева (gzasheva@uni-sofia.bg) за студентите от специалностите Класическа филология, Новогръцка филология, Унгарска филология, Френска филология, Италианска филология, Румънска филология, Скандинавистика, Испанска филология, Португалска филология;
  • - на Мария Тодорина (mztodorina@uni-sofia.bg) и Тина Атанасова (tnatanasov@uni-sofia.bg) за всички студенти от ЦИЕК.

 

В молбата трябва да бъдат посочени:

  • Три имена; Специалност; Факултетен номер; Писмен и/или устен държавен изпит.

 

След получаване на потвърждение от инспектора, че студентът е положил всички изпити от учебния план и е получил необходимите кредити, студентите могат да се явят на писмен държавен изпит и на устен, там където това е предвидено по учебен план, съгласно обявения ГРАФИК .