Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР - 2019-2020 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР

 

НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

2019-2020 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

 

 

 

 

28 – 31 октомври 2019 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

15 октомври 2019 г., 10.00 ч., Аула

 

 

Общо събрание на ФКНФ

 

 

15 октомври 2019 г., 13.30 ч., Аула

 

 

ОС на ФКНФ – избор на членове за ОС на СУ

 

 

24 април 2020 г. (петък), 11.00 ч., Аула

 

Промоция за връчване на дипломите за висше образование

 

 

27 – 30 април 2020 г.

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

20 ноември 2020 г.

 

Седемнайста конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

 

 

1 – 5 юли 2020 г.

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

13 – 17 юли 2020 г.

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен)

- редовна сесия

 

1 – 15 септември 2020 г.

 

 

Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

 

 

8 - 10 септември 2020 г.

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

 

 

17-18 септември 2020 г.

 

 

Провеждане на интервюта за магистри

 

 

 

 

26 – 31 октомври 2020 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи