Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Прием / ИНТЕНЗИВЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО ХИМИЯ и ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО ХИМИЯ

   

31.01.2020 г. – 09.02.2020 г.

 

Продължителност на курса: 70 часа

Цена: 530 лв.

Място на провеждане: Факултет по Химия и фармация, бул. „Джеймс Баучър” 1, София

Срок за записване: 27.01.2020 г.

 

Записване и заплащане на такса:

Таксата от 530 лв. се превежда на посочената банкова сметка:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФХФ за КСК – ХИМИЯ

 

Моля, посочете трите имена на кандидата като допълнително основание за превода!

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАЯ 106 ВЪВ ФХФ - 10-12 ч. и 14-16 ч.

 

Допълнителна информация:

Тел.: (02) 862-23-36; 81-61-303

E-mail: valentina@office.chem.uni-sofia.bg