Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Прием / Интензивен кандидатстудентски курс по химия и подготовка за матура по химия

   

29.01. - 07.02.2021 г.

 

Продължителност на курса: 70 часа

Цена: 530 лв.

Място на провеждане: Факултет по Химия и фармация, бул. „Джеймс Баучър” 1, София

Срок за записване: 25.01.2021 г.

 

Кандидатстудентският курс по химия се води от преподаватели от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски” и е в съответствие с програмите по химия за Държавния зрелостен изпит и кандидатстудентския изпит.

Курсът е предназначен за ученици от дванадесети клас с интереси в областта на химията. Насочен е към придобиване, затвърждаване и усъвършенстване на знанията, залегнали в учебното съдържание на задължителната и профилирана подготовка по Химия и опазване на околната среда. Всяка тема завършва с решаване на задачи и тестове, които развиват в курсистите необходимите умения за успешно представяне на Държавен зрелостен изпит и кандидатстудентски изпит по химия.

Забележка: Курсът ще се проведе, ако епидемичната обстановка позволява и ако няма заповед на Министъра на здравеопазването, забраняваща провеждането на колективни форми на обучение.

 

Записване и заплащане на такса:

Таксата от 530 лв. се превежда на посочената банкова сметка:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФХФ за КСК – ХИМИЯ

Моля, посочете трите имена на кандидата като допълнително основание за превода!

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАЯ 106 ВЪВ ФХФ - 10-12 ч. и 14-16 ч.

 

Допълнителна информация:

Тел.: (02) 862-23-36; 81-61-303

E-mail: KMilanova@chem.uni-sofia.bg