Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми

   

Богословски факултет

Вяра и живот

Ръководител: доц. д-р Димо Пенков

тел. 989 01 15, вътр.13

Литургия и музика

Ръководител: доц. д-р дякон Иван Иванов

тел. 989 01 15, вътр. 18

Религия и образование

Ръководител: проф. д-р Божидар Андонов

тел. 989 01 15, вътр. 24

Църковно социално дело

Ръководители:
Проф. дпн Албена Чавдарова – Факултет по педагогика на СУ
Проф. д-р Божидар Андонов – Богословски факултет на СУ

Религия и общество

Ръководител: доц. д-р Светослав Риболов

тел. 989 01 15, вътр.34