Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите от Богословския факултет е 26:

Проф. дбн Емил Трайчев Свещено Писание на Новия Завет
Проф. д-р Божидар Андонов Християнска педагогика, Омилетика
Проф. д-р Мария Йовчева Старобългарска книжнина, Химнология
Проф. д-р Александър Омарчевски Обща история на Църквата
Доц. дбн Дилян Николчев Църковно право
Проф. д-р Иван Христов Християнска философия
Доц. д-р Любомир Тенекеджиев Догматическо богословие
Доц. д-р Димо Пенков Християнска апологетика
Доц. д-р дякон Иван Иванов Литургика
Доц. д-р Костадин Нушев Нравствено богословие
Гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев Църковна археология
Доц. д-р Клара Тонева История на религиите
Доц. д-р Ивайло Найденов Библеистика - Стар Завет, Библейски еврейски език
Доц. д-р Павел Павлов История на Българската Православна Църква
Доц. д-р Ивайло Шалафов Методика на обучението
Доц. д-р Светослав Риболов Патрология
Доц. д-р Екатерина Дамянова Библейска археология
Доц. д-р Иво Янев Пастирско богословие
Гл. ас. д-р свещ. Сава Кокудев Систематическо богословие
доц. д-р Андриан Александров Християнска педагогика, Омилетика
Гл. ас. д-р Димитър Димитров Старобългарска книжнина, Химнология
Гл. ас. д-р Иван Йовчев История на БПЦ и Църковно право
Гл. ас. д-р Росен Русев Библеистика - Стар Завет
Гл. ас. д-р Иван И. Илиев Библейски гръцки, Латински език
Гл. ас. д-р Татяна Иванова Християнско изкуство
Гл. ас. д-р Стоян Малинов Църковна музика
Гл. ас. д-р Любомир Игнатов Църковна музика