Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите от Богословския факултет е 33:

проф. дбн Емил Трайчев Свещено Писание на Новия Завет
проф. д-р Александър Омарчевски Обща история на Църквата
проф. д-р Иван Христов Християнска философия
проф. д-р Мария Йовчева Старобългарска книжнина, Химнология
проф. дбн Дилян Николчев Църковно право
проф. дбн Клара Тонева История на религиите
доц. д-р Андриан Александров Християнска педагогика, Омилетика
проф. д-р Димо Пенков Християнска апологетика
доц. д-р Екатерина Дамянова Библейска археология
доц. д-р Ивайло Найденов Библеистика - Стар Завет, Библейски еврейски език
доц. д-р Ивайло Шалафов Методика на обучението
проф. д-р свещ. Иван Иванов Литургика
доц. д-р Иво Янев Пастирско богословие
доц. д-р Любомир Игнатов Църковна музика
доц. д-р Костадин Нушев Нравствено богословие
проф. д-р Павел Павлов История на Българската Православна Църква
доц. д-р Светослав Риболов Патрология
доц. д-р Венцислав Каравълчев Църковна археология
гл. ас. д-р Димитър Димитров Старобългарска книжнина, Химнология
гл. ас. д-р Иван И. Илиев Библейски гръцки, Латински език
гл. ас. д-р Иван Йовчев История на СПЦ
гл. ас. д-р Росен Русев Библеистика - Стар Завет
гл. ас. д-р свещ. Сава Кокудев Систематическо богословие
гл. ас. д-р Татяна Иванова Християнско изкуство
гл. ас. д-р Стоян Малинов Църковна музика
гл. ас. д-р Полина Спирова Религиозна педагогика
гл. ас. д-р Здравко Кънев Систематическо богословие
гл. ас. д-р свещ. Стефан Стайков История на Църквата
ас. Зоран Калев Библеистика - Стар Завет
гл. ас. д-р Йоаннис Каминис Систематическо богословие
ас. свещ. Михаил Михайлов Практическо богословие
гл. ас. д-р Теодор Аврамов Историческо богословие
ас. Цветомир Пенков Историческо богословие