Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / История

   

Създаване и откриване на факултета

Богословският факултет е създаден през 1923 г. и става активен център за духовно и религиозно образование.

През 1951 г. с постановление на Народното събрание е отделен от Софийския университет и обособен като висше духовно училище с името Духовна академия „Св. Климент Охридски“ под ведомството на Българската православна църква.

През юли 1991 г. ръководството на Софийския университет отправя покана към тогавашната Духовна академия отново да стане факултет към Университета, което се извършва по съответния ред още същия месец.

Факултетът обучава студенти редовна и задочна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и студенти редовна и задочна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“, подготвя стотици богослови, свещенослужители на Българската православна църква, учители по религия, служители в социалната сфера и др.