Начало / Университетът / Центрове / Център за образователни услуги (ЦОУ) - Стопански факултет / Услуги на ЦОУ

   

Образователни услуги

 

Двугодишни квалификации

Авторски театър

Фирмено управление

Сътрудник в международен отдел

Кореспондент на средствата за масово осведомяване

Бизнес информатика

 

Едногодишни квалификации

Бизнес комуникация

Електронен бизнес

Кибер-сигурност

Офис асистент

 

Едносеместриални квалификации

Делова комуникация

Дигитална фотография

Компютърна реклама и презентация

Компютърна текстообработка

Текстообработка за WWW

 

Лектории

Бизнес мрежи и глобална икономика

Делово общуване

Конфликтите в работна среда

Презентация и презентиране

Психология на общуването

Събитиен мениджмънт

Техники и технологии на връзки с обществеността

Технология на социалнопсихологическия тренинг

Убеждаващи техники

Управление на екипи

 

Обучение за служители и преподаватели на СУ

Тематиката и продължителността на курсовете се обновява и обявява периодично.

 

Сертификационни услуги

Онлайн тестове за професионални умения (Pearson Vue)