Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйц

   

Срок за получаване на оферти: 03.04.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 06.04.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 220

 

Коригиран Срок за получаване на оферти: 08.05.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 11.05.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 220