Начало / Университетът / Управление на качеството / Отличие "Знак за качество"

   

Центърът по управление на качеството организира кампания за връчване на отличие „Знак за качество“. В навечерието на патронния празник на Университета и по повод на неговата 130-годишнина ще се проведе официална церемония по връчване на отличието. За първи път идеята за Знака възникна през 2013 г. във връзка с проект "Ключ към качеството". Първото и единствено до момента отличие беше връчено през 2014 г. на Факултета по математика и информатика за успешно прилагане на стандартите по качество и активно участие в изграждането на системата за управление на качеството. Сега, 4 години по-късно, ние от УЦУК, съвместно с ректорското ръководство, доразвихме идеята, като създадохме отличие със специален статут и с по-големи изисквания към критериите, по които то да се присъжда. Отличието е израз на признанието за усилията на колеги и екипи при развитието и утвърждаването на системата за управление на качество и с връчването му бихме искали да пооощрим и да популяризираме тяхната дейност.

"Знакът за качество" е учреден с решение на Академичния съвет на 28.02.2018 г., Протокол № 7 и ще се присъжда ежегодно за развиване и утвърждаване на системата за качество в Университета. Статутът на отличието можете да видите тук.

Документите за кандидатстване се приемат в срок до 15 октомври. Подробни указания може да получите от поместените по-долу Насоки за кандидатстване.

Можете да подадете Вашата кандидатура само по един от двата начина - чрез Формуляра за кандидатстване, изпратен по имейл или чрез онлайн регистрацията.

Насоки за кандидатстване
Знак_качество

 

За да кандидатствате за отличието, моля изпратете по имейл

Формуляр за кандидатстване

ИЛИ използвайте нашата

Онлайн регистрация

Събития

Кампанията за подаване на кандидатури за отличието "Знак за качество" приключи. Предстои комисията, назначена от ректора, да разгледа и оцени номинациите и да определи носителите на отличието. На официална церемония на 22 ноември от 18 ч в Аулата на Ректората ще бъдат връчени отличията на победителите в трите категории.

На 29 юни 2018 г от 14.30 ч в Заседателна зала 1 на Ректората се проведе информационен семинар за представяне на Отличието „Знак за качество“.

Заместник-ректорът по информационни дейности, академичен състав и администрация доц. д-р Елиза Стефанова откри семинара и изтъкна, че инициативата ежегодно да се отличават екипи или отделни представители на университетската общност, които допринасят съществено за развитието на системата за управление на качеството, е част от усилията на ректорското ръководство и на Центъра по управление на качеството за утвърждаване на високи стандарти за качество в Университета.

Доц. Силвия Цветанска – ръководител на Университетския център по управление на качеството, представи замисъла на идеята за отличието и съдържателните параметри за неговото присъждане.

По време на семинара бяха разяснени насоките и процедурата по кандидатстване. Чрез практически примери и дискусия с присъстващите проф. дсн Цветан Давидков – член на Експертния съвет на УЦУК, коментира трите категории, в които могат да се номинират кандидати за отличието – устойчиво развитие, успешна промяна и значима иновация. Той сподели полезни предложения с присъстващите по посока на изграждане на единно разбиране за качество на университетските дейности. В практически план участниците в семинара обсъдиха конкретни въпроси от функционирането на системата за управление на качеството.