Начало / Университетът / Управление на качеството / Отличие "Знак за качество" / Всичко за отличието "Знак за качество на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

   

Кандидатстване 2022

 

През 2018 г. по инициатива на Университетския център по управление на качеството, с решение на Академичния съвет бе учредена наградата „Знак за качество“.

В навечерието на патронния празник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на официална церемония за поредна година през месец ноември 2022 г. ще бъде връчено отличието „Знак за качество на Софийския университет“.

Събитието се провежда по инициатива на ректорското ръководство и на Университетския център по управление на качеството.

Отличието е единствено по рода си, не се среща в други висши училища, и е израз на стремежа на Софийския университет да насърчава добри практики и постижения на представители на своята академична общност, които допринасят за утвърждаване на високи стандарти за качество. За отличието могат да бъдат номинирани отделни преподаватели и служители в администрацията, както и цели екипи, катедри или други структурни звена, които имат значим принос за осигуряване на високо качество в университета.

Отличието „Знак за качество на Софийския университет“ се присъжда в три категории:

Имаме удоволствието да ви съобщим, че стартира процедурата за номиниране на кандидати във второто издание на конкурса "Знак за качество“ в категориите:

  • Устойчиво развитие – за постигнати резултати през последните не по-малко от 3 години, които отговарят и надхвърлят стандартите за качество в съответствие със системата за управление на качество в Софийския университет.
  • Успешна промяна – постиженията да представляват добра практика, внедрена в рамките на поне една от последните 3 години и водеща до значими резултати, чрез която се повишава качеството на конкретни университетски дейности, системи, процеси и т.н.
  • Значима иновация - иновация в рамките на последната година, която е предпоставка за създаване и развитие на нови стандарти за качество в Софийския университет.

За участие в конкурса могат да бъдат номинирани преподаватели и служители от администрацията; екипи (в това число проектни екипи, комисии, работни групи, отдели и др.), както и структурни звена (катедри, факултети, департаменти и др.) от състава на Софийския университет с принос в развитието и утвърждаването на системата за управление на качеството.

Координатор на събитието е доц. д-р Мария Баръмова – Ръководител на Центъра по управление на качеството в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Документите за кандидатстване се приемат в срок до 31 октомври 2022 г. Изпращат се в Университетския център по управление на качеството на имейл адрес: или чрез попълване на онлайн регистрационен формуляр

За да кандидатствате за отличието, моля изпратете попълнен Формуляра за кандидатстване по имейл: qa-center@uni-sofia.bg

ИЛИ използвайте нашата онлайн регистрация