Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетска библиотека / Филиални библиотеки

   

Библиотека Археология

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Южно крило, Ротонда
Тел. 02/ 9308-564
E-mail: chacheva@uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч.

 

Библиотека Библиотечно-информационни науки

Адрес: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 1, ет. 4, каб. 415
Тел. 02/ 870-60-73
E-mail: lib@phls.uni-sofia.bg
Работно време:
понеделник - петък: 10.00 – 18.00 ч. (сряда 10.00–14.00 ч.)

 

Библиотека Биология

Адрес: 1164 София, бул. Драган Цанков № 8, ет 1, каб. 103
Тел. 02/ 8167-386
E-mail: library@biofac.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Библиотека География

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 2, каб. 262
Тел. 02/ 9308-396
E-mail: biblioteka@gea.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Библиотека Геология

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 1, каб. 213
Тел. 02/ 9308-391
Е-mail: geology_lib@gea.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00-17.30 ч. (сряда 10.00-12.00 / 13.00-17.30 ч.)

 

Библиотека Геохимия

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 4, каб. 77
Тел. 02/ 9308-405
E-mail: geochem@gea.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00–17.30 ч. (сряда 8.30-10.30 / 13.00-17.30 ч.)

 

Библиотека ДЕО

Адрес: 1111 София, ул. Коста Лулчев № 27, ет. 1, каб. 102
E-mail: library@deo.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 9.00-12.00 / 13.00-18.00 ч. (сряда 9.00-12.00 / 13.00-14.30 ч.)

 

Библиотека ДИУУ

Адрес: 1619 София, бул. Цар Борис ІІІ № 224, ет. 1, каб. 112
Тел. 02/ 808-07-21
E-mail: biblioteka@diuu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 9.00-12.00 / 12.30-16.30 ч. (сряда 12.30-16.30 ч.)

 

Библиотека Журналистика и масови комуникации

Адрес: 1000 София, ул. Московска № 49, ет.1
Тел. 02/ 9308-473
E-mail: libjur@libsu.uni-sofia.bg
Работно време:
понеделник – петък 8.30-12.00 / 13.00-17.30 ч.
сряда - 10.00-12.00 / 13.00-17.30 ч.

 

Библиотека Изтокознание

Адрес: 1303 София, бул. Тодор Александров № 79, ет. 2
Тел. 02/ 829-37-85 / 109
E-mail: lndeneva@uni-sofia.bg
Работно време: понеделник - петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Библиотека История

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Южно крило, приземен етаж
Тел. 02/ 9308-407
E-mail: libhistory@clio.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Библиотека Класическа филология

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Ректорат, ет 6, каб. 187
Тел. 0896/ 625 - 803
E-mail: bibliotheca_classica@abv.bg
Работно време: понеделник - петък 09.00 – 18.00 ч.

 

Библиотека Математика и информатика

Адрес: 1126 София, бул. Джеймс Баучър 5, ет. 1, ст. 1
Тел. 02/ 8161-571
E-mail: stoilova@fmi.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 17.30 ч.

 

Библиотека Медицина

Адрес: 1407 София, ул. Козяк № 1, ет. 4
Тел. 02/ 9607-503
E-mail: valentinapop@abv.bg
Работно време: понеделник – петък 8.00 – 16.30 ч.

 

Библиотека по науки за образованието и изкуствата

Адрес: 1574 София, бул. Шипченски проход № 69 А, ет. 3, каб. 322
Тел. 02/ 9706-249
E-mail: libfnpp@fnpp.uni-sofia.bg
Уеб: http://fnpp.uni-sofia.bg/LIBRARY/lib.html
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч.

 

Библиотека Нордика

Адрес: 1043 София, Цар Освободител № 15, Софийски университет, Ректорат, ет. 5, каб. 162
Тел. 02/ 9308-406
E-mail: sevdalina.marinova@uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч.

 

Библиотека Педагогика

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Южно крило, ет. 3, каб. 64
Тел. 02/ 9308-479
E-mail: library@fp.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Библиотека Славяно-византийски проучвания

Адрес: 1618 София 1618, ул. Проф. Иван Дуйчев № 18
Тел. 02/ 856-49-82
E-mail: biblosdujcev@abv.bg
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 17.00 ч.

 

Библиотека Социални науки

Адрес: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 2 (южно крило), ет. 2
Тел. 02/ 800-51-11 / 205
E-mail: lib_socsci@phls.uni-sofia.bg
Работно време:
понеделник – петък 8.30–12.00 / 13.00-17.30 ч.
(сряда 8.30–12.00 / 13.00-15.30 ч.)

 

Библиотека Стопански науки

Адрес: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 3, ет. 5, каб. 500
Тел. 02/ 800-51-11 / 428
E-mail: vyara@feb.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 20.00 ч.

 

Библиотека Студентски град

Адрес: 1700 София, Студентски град, бл. 42 Б
E-mail: studentlibrary@libsu.uni-sofia.bg
Работно време:
понеделник – петък 9.00 – 24.00 ч., събота 10.00 – 22.00 ч.

 

Библиотека Теология

Адрес: 1000 София, пл. Света Неделя № 19, ет. 1
Тел. 02/ 989-01-15 / 21
E-mail: theolibr@theo.uni-sofia.bg
Работно време:
понеделник - четвъртък 9.00 - 18.00 ч.
петък 10.00 – 17.30 ч.

 

Библиотека Физика

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучър № 5, ет. 1
Тел. 02/ 8161-815
E-mail: fizlibra@phys.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Библиотека Филологии

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Ректорат, ет. 6, каб. 191
Тел. 02/ 9308-494
E-mail: libphil@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Библиотека Философия

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Южно крило, приземен етаж
Тел. 02/ 9308-390
Е-mаil: philoslib@phls.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Библиотека „Френска литература”

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 1, каб. 222
Тел.: 02/ 9308-459
Е-mаil: frenchlib@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00-17.30 ч. (сряда 8.30-12.00 / 15.00-17.30 ч.)

 

Библиотека Химия и фармация

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучър № 1, ет. 5
Тел. 02/ 8161-450
E-mail: libchem@chem.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

Юридическа библиотека

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 1, каб. 223
Тел. 02/ 9308-372
E-mail: law.lib@law.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 20.00 ч.