Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетска библиотека / Структура

   

Директор

Доц. д-р Анна Ангелова

Е-mail: anna@libsu.uni-sofia.bg

 

Заместник директор

д-р Биляна Яврукова

Тел. (+359 2) 9308-539

Е-mail: byavrukova@libsu.uni-sofia.bg

 

Секретар

Бистра Драголова

Тел. (+359 2) 846-75-84, 9308-538

E-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg

 

Отдел "Координация и връзки с обществеността"

Ръководител: д-р Малина Димитрова

Тел. (+359 2) 9308-537

Е-mail: public@libsu.uni-sofia.bg

 

Направление "Библиотечно-информационно обслужване и фондове"

Ръководител: Диана Маринова

Тел. (+359 2) 9308-554

Е-mail: dds@libsu.uni-sofia.bg

 

Отдел "Организация и опазване на фондовете"

Тел.: (+359 2) 9308-209

Отдел "Редки и ценни издания"

Тел.: (+359 2) 9308-554

Отдел "Библиотечно-информационно обслужване"

Тел.: (+359 2) 9308-457

email: lis@libsu.uni-sofia.bg

 

Направление "Комплектуване и каталогизация"

 

Отдел "Комплектуване на библиотечни ресурси"

Ръководител: Боряна Афенлиева

Тел.: (+359 2) 9308-324

еmail: acq@libsu.uni-sofia.bg

Отдел "Комплектуване на периодични ресурси и бази данни"

Ръководител: Ралица Белева-Димитрова

Тел.: (+359 2) 9308-327

email: periodica@libsu.uni-sofia.bg

Отдел "Каталогизация"

Ръководител: Ваня Балтакова

Тел.: (+359 2) 9308-549

email: vbaltakova@libsu.uni-sofia.bg

 

Направление "Библиотечно-информационни технологии и мрежи"

Ръководител: Екатерина Янкова

Тел. (+359 2) 9308-557

Е-mail: ekr@libsu.uni-sofia.bg

Отдел: "Дигитализация"

Тел.: (+359 2) 9308-216