Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Управление и органи / Факултетен съвет

   

 

избран на Общото събрание на 8 април 2019 г.

 

Декан

 

 1. Проф. д-р Даниел Вълчев

 

Членове

 

Квота на хабилитираните преподаватели

 1. Проф. дюн Георги Митов
 2. Проф. дюн Екатерина Матеева
 3. Проф. дюн Иван Русчев
 4. Проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова
 5. Проф. дюн Цветан Сивков
 6. Проф. д-р Анелия Мингова
 7. Проф. д-р Валентина Попова
 8. Проф. д-р Емилия Панайотова
 9. Проф. д-р Павел Сарафов
 10. Проф. д-р Пламен Киров
 11. Проф. д-р Пламен Панайотов
 12. Проф. д-р Янаки Стоилов
 13. Доц. д-р Анета Антонова
 14. Доц. д-р Боряна Мусева
 15. Доц. д-р Васил Пандов
 16. Доц. д-р Евелина Стоева-Димитрова
 17. Доц. д-р Златимир Орсов
 18. Доц. д-р Иван Стойнев
 19. Доц. д-р Камелия Цолова
 20. Доц. д-р Мариета Рабохчийска
 21. Доц. д-р Мартин Белов
 22. Доц. д-р Наталия Киселова
 23. Доц. д-р Ралица Илкова
 24. Доц. д-р Таня Бузева
 25. Доц. д-р Христо Христев
 26. Доц. д-р Юрий Кучев

 

 

Квота на нехабилитираните преподаватели

 

 1. Гл. ас. д-р Атлиана Милева
 2. Гл. ас. д-р Венцислав Петров
 3. Гл. ас. д-р Виктор Токушев
 4. Гл. ас. д-р Капка Георгиева
 5. Гл. ас. д-р Симеон Гройсман

 

Квота на представителите на студентите и докторантите

 

 1. Александър Димитров
 2. Виктория Любомирова
 3. Джордани Димитров