Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Библиотека

   

Клон на Университетска Библиотека към
Юридическия факултет

Адрес: София 1043, бул. Цар Освободител № 15,
Софийски университет, Северно крило, каб. 223
тел. 9308 372
e-mail: law.library@uni-sofia.bg

 

Завеждащ библиотека: Явор Михайлов

Служител: Людмила Никова

 

Работно време: 8.30 - 18.00 ч.; почивни дни: събота и неделя

Юридическа библиотека е първата филиална библиотека от мрежата на Университетска библиотека. Набавянето на правна литература започва още през 1892 г., когато се създава Юридическият факултет. Като самостоятелна филиална библиотека функционира от 1948 г. В момента тя разполага с над 80 000 тома (книги и периодични издания) на български, английски, руски, френски, немски, италиански, испански, полски, чешки и други езици.

Заемна, читалня: Свободен достъп само за справочния фонд, текущите периодични издания и учебниците, Държавен вестник, литературата по европейско право
Читателски места: 40
Компютри: 8

Каталози: азбучен, систематичен, топографски, електронен

Електронният каталог на Университетската библиотека предоставя възможност на читателите да издирват необходимата им литература по различни критерии – автор, заглавие, тематична област, ключова дума, класификационен индекс и др.

Библиотеката осигурява достъп и до други бази данни:

· Правно – информационната система Ciela

· Online бази данни, които съдържат пълнотекстови списания в областта на правото и други области на науката

От 2001 г. Юридическата библиотека е със статут на Европейски документационен център и получава основните издания на Офиса за публикации на Европейските общности в Люксембург. Сред получаваните издания са Официален вестник на Европейския съюз – на книжен и електронен носител, както и актуални материали по отделните политики на Европейския съюз.