Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Академичен състав

   

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

1 Проф. дюн Ангел Калайджиев Търговско право
2 Проф. дюн Атанас Семов ПЕС
3 Проф.дюн Борис Велчев Международно наказателно право
4 Проф.дюн Георги Митов Наказателно процесуално право
5 Проф. дюн Иван Русчев Гражданско право,вещно право
6 Проф. дюн Екатерина Матеева Гражданско право /обща част/
7 Проф.дюн Малина Новкиришка Римско право
8 Проф. дюн Цветан Сивков Административно право и административен процес
9 Проф. д-р Анелия Мингова Гражданско-процесуално право
10 Проф. д-р Благой Видин Международно публично право
11 Проф. д-р Валентина Попова Гражданско изпълнително производство
12 Проф. д-р Георги Близнашки Конституционно право, сравнително конституционно право, парламентарно право
13 Проф. д-р Даниел Вълчев Обща теория на правото,обща теория на държавата
14 Проф.д-р Емилия Панайотова Административно право, административен процес
15 Проф. д-р Лазар Груев Наказателно право
16 Проф. д-р Павел Сарафов Вещно право,облигационно право
17 Проф. д-р Пламен Киров Конституционно право
18 Проф д-р Пламен Панайотов Наказателно право
19 Проф. д-р Сашо Пенов Финансово и данъчно право
20 Проф.д-р Янаки Стоилов Политология,Обща теория на държавата
21 Доц. д-р Анета Антонова Търговско право, банково право
22 Доц. д-р Анна Станева Семейно и наследствено право
23 Доц. д-р Атанас Симеонов Финансово право,данъчно право
24 Доц. д-р Боряна Мусева МЧП
25 Доц. д-р Васил Пандов МЧП
26 Доц. д-р Галина Димитрова Гражданско и семейно право
27 Доц. д-р Евелина Димитрова Финансово и данъчно право
28 Доц. д-р Здравка Кръстева Криминалистика
29 доц. д-р Златимир Орсов Вещно право
30 доц. д- р Иван Кьосев История на българската държава и право
31 доц. д-р Иван Стойнев ПЕС
32 Доц. д-р Камелия Цолова Гражданско процесуално право
33 доц.д-р Красимир Димитров семейно и наследствено право
34 Доц. д-р Мариета Рабохчийска Международни отношения
35 Доц. д-р Мартин Белов Конституционно право
36 Доц. д-р Наталия Киселова конституционно право
37 Доц.д-р Нина Гевренова Трудово и осигурително право
38 Доц.д-р Ралица Илкова наказателно право
39 Доц. д-р Росен Карадимов изобретателско,авторско и патентно право
40 доц. д-р Таня Бузева търговско право
41 Доц. д-р Траян Конов Облигационно право
42 Доц. д-р Христо Христев ПЕС
43 Доц. д-р Ценимир Братоев Облигационно право, гражданско право
44 Доц. д-р Юрий Кучев Финансово и данъчно право
45 Гл.ас. д-р Александър Цеков конституционно право
46 гл.ас. д-р Атлиана Милева трудово и осигурително право
47 Гл.ас. Борислав Ганчев граждански процес
48 Гл.ас.д-р Боян Бележков Наказателен процес
49 Доц. д-р Венцислав Петров семейно и наследствено право,гражданско право-обща част,облигационно право
50 Гл.ас. д-р Виктор Токушев Търговско право
51 Гл.ас. д-р Галина Чернева Административно право и процес
52 Гл.ас. д-р Дафина Сърбинова МЧП
53 Гл.ас. д-р Дилян Начев ОТП
54 Гл.ас.д-р Димитър Стоянов Гражданско право,семейно и наследствено право
55 Гл.ас. д-р Ива Пушкарова Наказателно право
56 Гл.ас.д-р Ивайло Костов граждански процес
57 Гл.ас.д-р Ивайло Цонков наказателно процесуално право
58 Гл.ас.д-р Иво Цеков международни отношения
59 Гл.ас. д-р Искра Владова криминалистика
60 Гл.ас. д-р Калина Георгиева правна информатика
61 Гл.ас. д-р Капка Георгиева Административно право и процес
62 Гл.ас. д-р Кирил Киров МЧП
63 Гл.ас. д-р Красимир Манев Наказателно право
64 Гл.ас. д-р Методи Шамов Обща теория на държавата
65 Гл.ас. д-р Миролюб Топалов Трудово и осигурително право
66 Гл. ас. д-р Мира Кънева МП и МО
67 Гл.ас. д-р Мирослава Николова Наказателно право
68 Гл. ас. д-р Николета Кузманова Наказателно право
69 Гл.ас. д-р Орлин Колев Конституционно право
70 Гл.ас .д-р Петър Илиев Конституционно право
71 Гл.ас. д-р Паунита Петрова МПП
72 Гл.ас. д-р Пламена Пенова конституционно право
73 Гл.ас. д-р Светла Янкулова Административно право и процес
74 Гл.ас.д-р Силвия Спасова Гражданско процесуално право
75 Доц. д-р Симеон Гройсман Обща теория на правото
76 Гл.ас.д-р Тихомир Рачев Римско право
77 Гл. ас.д-р Христина Танчева облигационно право
78 Гл. ас. д-р Цвета Попова трудово и осигурително право
79 Гл.ас.Цветелина Димитрова МЧП
80 Ас. д-р Ани Митева финансово право
81 Ас. д-р Георги Георгиев търговско право
82 Ас. д-р Михаил Матеев История на българската държава и право
83 ас. Александър Кацарски Търговско право
84 ас. Албена Великова Трудово и осигурително право
85 ас.Атанас Шопов обща теория на правото
86 ас Георги Гочев Трудово и осигурително право
87 ас.Даяна Килова Международни итношения
88 ас.Димитър Гочев Международно публично право
89 ас. Иван Летников Наказателно процесуално право
90 ас Ирина Богданова облигационно право
91 ас.Люба Ковачева Граждански процес
92 ас. Мартин Минков Трудово право
93 ас. Михаил Миков Наказателно право
94 ас. Росица Георгиева Наказателно право
95 ас. Снежана Цекова История на българската държава и право
96 ас.Цанко Иванов Вещно право
97 Ас. Шинка Стоева Правна информатика