Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Академичен състав

   

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

1 Проф. дюн Ангел Калайджиев Търговско право
2 Проф.дюн Атанас Семов Право на ЕС
3 Проф.дюн Борис Велчев Международно наказателно право
4 Проф.дюн Георги Митов Наказателно процесуално право
5 Проф. дюн Вихър Кискинов Правна информатика, информационно право
6 Проф. дюн Иван Русчев Гражданско право,вещно право
7 Проф. дюн Екатерина Матеева Гражданско право /обща част/
8 Проф.дюн Малина Новкиришка Римско право
9 Проф. дюн Цветан Сивков Административно право и административен процес
10 Проф. д-р Анелия Мингова Гражданско-процесуално право
11 Проф. д-р Благой Видин Международно публично право
12 Проф. д-р Валентина Попова Гражданско изпълнително производство
13 Проф. д-р Георги Близнашки Конституционно право, сравнително конституционно право, парламентарно право
14 Проф. д-р Даниел Вълчев Обща теория на правото,обща теория на държавата
15 Проф. д-р Емил Мингов Трудово и осигурително право
16 Проф.д-р Емилия Панайотова Административно право, административен процес
17 Проф. д-р Красимира Средкова Трудово и осигурително право
18 Проф. д-р Лазар Груев Наказателно право
19 Проф. д-р Лъчезар Дачев Обща теория на държавата, политически и правни учения
20 Проф. д-р Мария Славова Административно право и административен процес
21 Проф. д-р Пламен Киров Конституционно право
22 Проф д-р Пламен Панайотов Наказателно право
23 Проф. д-р Пламен Пантев Международни отношения
24 Проф. д-р Сашо Пенов Финансово и данъчно право
25 Проф. д-р Тенчо Колев Обща теория на правото
26 Проф.д-р Янаки Стоилов Политология,Обща теория на държавата
27 Доц. д-р Анета Антонова Търговско право, банково право
28 Доц. д-р Анна Станева Семейно и наследствено право
29 Доц. д-р Атанас Симеонов Финансово право,данъчно право
30 Доц. д-р Боряна Мусева МЧП
31 Доц. д-р Васил Пандов МЧП
32 Доц. д-р Галина Димитрова Гражданско и семейно право
33 Доц. д-р Евелина Димитрова Финансово и данъчно право
34 Доц. д-р Емилия Панайотова Административно право, административен процес
35 доц. д-р Златимир Орсов Вещно право
36 доц. д-р Иван Стойнев ПЕС
37 Доц. д-р Камелия Цолова Гражданско процесуално право
38 Доц. д-р Мариета Рабохчийска Международни отношения
39 Доц. д-р Мартин Белов Конституционно право
40 Доц. д-р Наталия Киселова конституционно право
41 Доц.д-р Нина Гевренова Трудово и осигурително право
42 Доц. д-р Павел Сарафов Вещно, облигационно право
43 Доц.д-р Ралица Илкова наказателно право
44 Доц. д-р Траян Конов Облигационно право
45 Доц. д-р Христо Христев ПЕС
46 Доц. д-р Ценимир Братоев Облигационно право, гражданско право
47 Доц. д-р Юрий Кучев Финансово и данъчно право
48 Гл.ас.д-р Боян Бележков Наказателен процес
49 Гл.ас. д-р Венцислав Петров семейно и наследствено право,гражданско право-обща част,облигационно право
50 Гл.ас. д-р Виктор Токушев Търговско право
51 Гл.ас. д-р Галина Чернева Административно право и процес
52 Гл.ас. д-р Дафина Сърбинова МЧП
53 Гл.ас. д-р Дилян Начев ОТП
54 Гл.ас.д-р Димитър Стоянов Гражданско право,семейно и наследствено право
55 Гл.ас. д-р Здравка Кръстева криминалистика
56 Гл.ас. д-р Ива Пушкарова Наказателно право
57 Гл.ас.д-р Ивайло Костов граждански процес
58 Гл.ас.д-р Ивайло Цонков наказателно процесуално право
59 Гл.ас. д-р Иван Кьосев Обща теория на правото
60 Гл.ас.д-р Иво Цеков международни отношения
61 Гл.ас. д-р Искра Владова криминалистика
62 Гл.ас. д-р Капка Георгиева Административно право и процес
63 Гл.ас. д-р Кирил Киров МЧП
64 Гл.ас. д-р Красимир Димитров семейно и наследствено право
65 Гл.ас. д-р Красимир Манев Наказателно право
66 Гл.ас. д-р Методи Шамов Обща теория на държавата
67 Гл.ас. д-р Миролюб Топалов Трудово и осигурително право
68 Гл. ас. д-р Мира Кънева МП и МО
69 Гл.ас. д-р Мирослава Николова Наказателно право
70 Гл. ас. д-р Николета Кузманова Наказателно право
71 Гл.ас. д-р Орлин Колев Конституционно право
72 Гл.ас .д-р Петър Илиев Конституционно право
73 Гл.ас. д-р Паунита Петрова МПП
74 Гл.ас. д-р Пламена Пенова конституционно право
75 Гл.ас. д-р Росен Карадимов изобретателско, авторско и патентно право
76 гл.ас. д-р Савина Михайлова Финансово и данъчно право
77 Гл.ас. д-р Светла Янкулова Административно право и процес
78 Гл.ас.д-р Силвия Спасова Гражданско процесуално право
79 Гл.ас. д-р Симеон Гройсман Обща теория на правото
80 Гл.ас. д-р Таня Бузева Търговско право
81 Ас.д-р Атлиана Милева трудово и осигурително право
82 Ас.д-р Христина Танчева облигационно право
83 Ас.д-р Цвета Попова Трудово и осигурително право
84 ас. Александър Кацарски Търговско право
85 ас. Албена Великова Трудово и осигурително право
86 ас.Атанас Шопов обща теория на правото
87 ас.Георги Георгиев Търговско право
88 ас Георги Гочев Трудово и осигурително право
89 ас.Димитър Колев Гочев Международно публично право
90 ас. Иван Димитров Трудово и осигурително право
91 ас. Иван Летников Наказателно процесуално право
92 ас Ирина Веселинова Богданова облигационно право
93 ас.Люба Ковачева Граждански процес
94 ас. Михаил Матеев История на българската държава и право
95 ас. Михаил Миков Наказателно право
96 ас. Росица Георгиева Наказателно право
97 ас. Снежана Цекова История на българската държава и право
98 Ас.Стоян Иванов Римско частно право
99 Ас. Шинка Стоева Правна информатика