Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Академичен състав

   

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

1 Проф. дюн Ангел Калайджиев Търговско право
2 Проф.дюн Атанас Семов Право на ЕС
3 Проф.дюн Борис Велчев Международно наказателно право
4 Проф. дюн Вихър Кискинов Правна информатика, информационно право
5 Проф. дюн Иван Русчев Гражданско право,вещно право
6 Проф. дюн Екатерина Матеева Гражданско право /обща част/
7 Проф.дюн Малина Новкиришка Римско право
8 Проф. дюн Цветан Сивков Административно право и административен процес
9 Проф. д-р Анелия Мингова Гражданско-процесуално право
10 Проф. д-р Благой Видин Международно публично право
11 Проф. д-р Валентина Попова Гражданско изпълнително производство
12 Проф. д-р Георги Близнашки Конституционно право, сравнително конституционно право, парламентарно право
13 Проф. д-р Даниел Вълчев Обща теория на правото,обща теория на държавата
14 Проф. д-р Емил Мингов Трудово и осигурително право
15 Проф. д-р Красимира Средкова Трудово и осигурително право
16 Проф. д-р Лазар Груев Наказателно право
17 Проф. д-р Лъчезар Дачев Обща теория на държавата, политически и правни учения
18 Проф. д-р Мария Славова Административно право и администратиевн процес
19 Проф. д-р Николай Натов Международно частно право
20 Проф. д-р Пламен Киров Конституционно право
21 Проф д-р Пламен Панайотов Наказателно право
22 Проф. д-р Пламен Пантев Международни отношения
23 Проф. д-р Сашо Пенов Финансово и данъчно право
24 Проф. д-р Тенчо Колев Обща теория на правото
25 Доц.дюн Георги Митов Наказателно процесуално право
26 Доц. д-р Анета Антонова Търговско право, банково право
27 Доц. д-р Анна Станева Семейно и наследствено право
28 Доц. д-р Атанас Симеонов Финансово право,данъчно право
29 Доц. д-р Боряна Мусева МЧП
30 Доц. д-р Галина Димитрова Гражданско и семейно право
31 Доц. д-р Евелина Димитрова Финансово и данъчно право
32 Доц. д-р Емилия Панайотова Административно право, административен процес
33 доц. д-р Златимир Орсов Вещно право
34 Доц. д-р Камелия Цолова Гражданско процесуално право
35 Доц. д-р Мариета Рабохчийска Международни отношения
36 Доц. д-р Наталия Киселова конституционно право
37 Доц.д-р Нина Гевренова Трудово и осигурително право
38 Доц. д-р Павел Сарафов Вещно, облигационно право
39 Доц.д-р Ралица Илкова наказателно право
40 Доц. д-р Траян Конов Облигационно право
41 Доц. д-р Ценимир Братоев Облигационно право, гражданско право
42 Доц. д-р Юрий Кучев Финансово и данъчно право
43 Доц. д-р Янаки Стоилов Политология, обща теория на държавата
44 Гл.ас.д-р Боряна Александрова Международни отношения
45 Гл.ас. д-р Васил Пандов МЧП
46 Гл.ас. д-р Венцислав Петров семейно и наследствено право,гражданско право-обща част,облигационно право
47 Гл.ас. д-р Виктор Токушев Търговско право
48 Гл.ас. д-р Галина Чернева Административно право и процес
49 Гл.ас. д-р Дафина Сърбинова МЧП
50 Гл.ас. д-р Дилян Начев ОТП
51 Гл.ас. д-р Здравка Кръстева криминалистика
52 Гл.ас. д-р Ива Пушкарова Наказателно право
53 Гл.ас.д-р Ивайло Цонков наказателно процесуално право
54 Гл.ас. д-р Иван Кьосев Обща теория на правото
55 Гл.ас. д-р Иван Стойнев ПЕС
56 Гл.ас.д-р Иво Цеков международни отношения
57 Гл.ас. д-р Капка Георгиева Административно право и процес
58 Гл.ас. д-р Кирил Киров МЧП
59 Гл.ас. д-р Красимир Димитров семейно и наследствено право
60 Гл.ас. д-р Красимир Манев Наказателно право
61 Гл.ас. д-р Мартин Белов Конституционно право
62 Гл.ас. д-р Методи Шамов Обща теория на държавата
63 Гл.ас. д-р Миролюб Топалов Трудово и осигурително право
64 Гл. ас. д-р Мира Кънева МП и МО
65 Гл.ас. д-р Мирослава Николова Наказателно право
66 Гл. ас. д-р Николета Кузманова Наказателно право
67 Гл.ас. д-р Орлин Колев Конституционно право
68 Гл.ас .д-р Петър Илиев Конституционно право
69 Гл.ас. д-р Паунита Петрова МПП
70 Гл.ас. д-р Пламена Пенова конституционно право
71 Гл.ас. д-р Росен Карадимов изобретателско, авторско и патентно право
72 гл.ас. д-р Савина Михайлова Финансово и данъчно право
73 Гл.ас. д-р Светла Янкулова Административно право и процес
74 Гл.ас.д-р Силвия Спасова Гражданско процесуално право
75 Гл.ас. д-р Таня Бузева Търговско право
76 Гл.ас. д-р Христо Христев Право на ЕС
77 Ас.д-р Атлиана Милева Трудово и осигурително право
78 Ас д-р Боян Бележков Наказателен процес
79 Ас- д-р Димитър Стоянов Гражданско право, семейно и наследствено право
80 Ас д-р Ивайло Костов Граждански процес
81 Ас.д-р Искра Владова криминалистика
82 Ас.д-р Симеон Гройсман обща теория на правото
83 ас. Александър Кацарски Търговско право
84 ас. Албена Великова Трудово и осигурително право
85 ас.Атанас Шопов обща теория на правото
86 ас.Георги Георгиев Търговско право
87 ас Георги Гочев Трудово и осигурително право
88 ас.Димитър Колев Гочев Международно публично право
89 ас. Иван Димитров Трудово и осигурително право
91 ас. Иван Летников Наказателно процесуално право
92 ас Ирина Веселинова Богданова облигационно право
93 ас.Люба Ковачева Граждански процес
94 ас. Михаил Матеев История на българската държава и право
95 ас. Михаил Миков Наказателно право
96 ас. Росица Георгиева Наказателно право
97 ас. Снежана Цекова История на българската държава и право
98 Ас.Стоян Иванов Римско частно право
99 Ас.Цвета Попова трудово и осигурително право
100 Ас.Христина Валериева Танчева облигационно право
101 Ас. Шинка Стоева Правна информатика